او ادامه داد: مالیات‌های مشاغل و اصناف از محل سود حاصل از مبادلات اخذ خواهد شد و فراتر از این قاعده هیچ مالیاتی اعم از خرید و فروش خانه و سایر حساب‌های بانکی عادی ارتباطی به این نوع مالیات نخواهد شد. محمد برزگری ادامه داد: قانون پایانه فروشگاهی یک قانون مترقی است که به‌صورت گام به گام اجرا خواهد شد. ماده۱۱ این قانون اتصال دستگاه‌های پوز به پرونده‌های مالیاتی است که مهلت یک‌ساله برای اجرای آن در نظر گرفته شد. او افزود: در ماده۱۰ این قانون حساب‌های تجاری و غیرتجاری از هم منفک شده است و خود اظهاری صاحبان مشاغل و فعالان اقتصادی شرط این تفکیک محسوب می‌شود. او از امتیازات خاص در نظر گرفته‌شده برای حساب‌های تجاری خبر داد و افزود: برای تشویق در شفاف‌سازی این حساب‌ها امتیازات بانکی و مالیاتی محاسبه خواهد شد و در مقابل با اعمال الگوریتم‌های راستی‌آزمایی، در صورت پنهان‌کاری افراد نسبت به شفاف‌سازی حساب‌های تجاری و شک به فرار مالیاتی و پولشویی شامل جریمه خواهند شد. برزگری تاکید کرد آن دسته از واحد‌هایی که اظهارنامه مالیاتی را به‌طور شفاف ارائه نمی‌دهند و در ازای خدمات و فروش مبادرت به عملیات کارت به کارت می‌کنند، جریمه ۳۰درصدی بدون بخشش پرداخت خواهند کرد.

منبع