رئیس‌‌‌کل گمرک ایران افزود: از صادرات ۱۰۰میلیون و ۴۲۵هزار تنی کشور به‌‌‌ارزش ۳۸میلیارد و ۷۶۳میلیون دلاری، ۶۱میلیون و ۶۹۹هزار تن کالا به‌‌‌ارزش ۲۰میلیارد و ۵۹۵میلیون دلار به ۱۵کشور همسایه ایران صادر شده که ۶۱درصد وزن و ۵۳درصد ارزش صادرات ۱۰ماهه کشور را به خود اختصاص داده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۸‌درصد در وزن و ۲۳درصد در ارزش رشد داشته است. مقدسی در خصوص میزان صادرات کالاهای ایرانی به کشورهای همسایه گفت: عراق با خرید ۷میلیارد و ۲۹۵میلیون دلار، ترکیه با ۴میلیارد و ۵۳۰میلیون دلار، امارات با ۳میلیارد و ۸۰۰میلیون دلار، افغانستان با یک‌‌‌میلیارد و ۵۳۹میلیون دلار و پاکستان با یک‌‌‌میلیارد و ۱۸میلیون دلار به‌‌‌ترتیب پنج کشور اول خریدار کالاهای ایرانی بین همسایگان هستند. معاون وزیر اقتصاد افزود: عمان با خرید ۵۶۴میلیون دلار، روسیه با ۴۸۶میلیون دلار، جمهوری‌آذربایجان با ۴۳۸میلیون دلار، ترکمنستان با ۲۶۷میلیون دلار، ارمنستان با ۲۵۸میلیون دلار، قزاقستان با ۱۵۰میلیون دلار، کویت با ۱۲۵میلیون دلار، قطر با ۱۱۷میلیون دلار، بحرین با ۷میلیون دلار و عربستان با ۴۱هزار دلار در رتبه‌‌‌های بعدی خرید کالاهای ایرانی بین همسایگان ایران قرار دارند. رئیس کل گمرک ایران در خصوص میزان واردات کالا از همسایگان توضیح داد: از کل واردات ۱۰ماهه کشور به‌‌‌میزان ۳۳میلیون و ۲۱۱‌هزار تن و به‌‌‌ارزش ۴۱میلیارد و ۴۷۳میلیون دلار، ۱۹میلیون و ۶۹۹هزار تن کالا به‌‌‌ارزش ۲۰میلیارد و ۳۳۷میلیون دلار از کشورهای همسایه وارد شده که ۵۹درصد وزن و ۴۹درصد ارزش کل واردات را به خود اختصاص داده و نسبت به مدت مشابه سال قبل ۵۹درصد در وزن و ۶۳درصد در ارزش رشد داشته است.

معاون وزیر اقتصاد در خصوص میزان واردات از هریک از کشورهای همسایه اظهار کرد: امارات با فروش ۱۳میلیارد دلار کالا، ترکیه با ۴میلیارد و ۲۳۱میلیون دلار، روسیه با یک‌‌‌میلیارد و ۳۲۹میلیون دلار، عراق با ۹۲۰میلیون دلار و عمان با ۴۵۳میلیون دلار پنج کشور اول بین همسایگان برای تامین نیازهای کشورمان بودند.

وی افزود: پاکستان با ۲۰۳میلیون دلار، قزاقستان با ۵۰میلیون دلار، جمهوری‌آذربایجان با ۳۴میلیون دلار، ترکمنستان با ۲۷میلیون دلار، ارمنستان با ۱۸میلیون دلار، افغانستان با ۱۶میلیون دلار، کویت با ۱۱میلیون دلار، قطر با ۷میلیون دلار و بحرین با یک‌‌‌میلیون و ۲۹۷هزار دلار به‌‌‌ترتیب در رتبه‌‌‌های بعدی تامین کالاهای موردنیاز کشور بین همسایگان در ۱۰ماه سال ۱۴۰۰ قرار دارند.

منبع