سخنگوی صنعت برق، در پاسخ به این سوال که قبض برق برای کنتورهای تجمیعی چگونه محاسبه می‌شود، اظهار کرد : تعداد این کنتورها بسیار اندک است. در برخی روستاها چنین کنتورهایی وجود دارد که اعلام شده برای جداسازی اقلامات لازم انجام شود. در شهرها نیز اگر دو خانوار از یک کنتور استفاده می‌کنند، می‌توانند برای تفکیک کنتور، درخواست خود را ثبت کنند تا در سریع‌ترین زمان این کار انجام شود. مشکلی در این خصوص وجود ندارد و مشترکان می‌توانند انشعاب جداگانه‌ای دریافت کند.  رجبی مشهدی با بیان اینکه ۷۵‌درصد مشترکان زیر الگوی مصرف منطقه قرار دارند و تنها ۲۵‌درصد که حدود ۷میلیون مشترک را شامل می‌شود، جزو مشترکان پرمصرف هستند، گفت: در مناطق مختلف پراکندگی‌ها متفاوت است. در مجموع آن دسته از مشترکان که بیش از حد منطقه مصرف دارند، مشمول این طرح خواهند شد.