مبلغ پرداختی از این بابت به هر یک از کارگران نباید از معادل ۹۰ روز حداقل مزد روزانه قانونی تجاوز کند؛ البته پرداخت عیدی به کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه‌‌‌ها مشغول به کار بوده‌اند هم الزامی است و به موجب تبصره یک ماده واحده مذکور، مبلغ پرداختی به کارگرانی که کمتر از یک سال در کارگاه کار کردند باید به مآخذ ۶۰ روز مزد و به نسبت ایام کارکرد در سال محاسبه شود. تمام کارکنان مشمول قانون کار که طبق تعریف این قانون، کارگر شناخته می‌‌‌شوند، مشمول دریافت عیدی و پاداش پایان سال هستند و عیدی آنها متفاوت از میزان عیدی کارکنان دستگاه‌های اجرایی و دولتی است. قانون کار برای عیدی آخر سال کارگران، سقف تعیین کرده است؛ به این نحو که این میزان نباید از سه برابر حداقل حقوق مصوب شورای عالی کار بیشتر شود. در واقع مبنای تعیین عیدی پایان سال همه کارگران و کارکنان مشمول قانون کار، حداقل دو و حداکثر سه برابر مصوبه دستمزد شورای عالی کار است و کارفرمایان باید دو ماه پایه حقوق را به عنوان حداقل عیدی و سه ماه پایه حقوق را به عنوان حداکثر عیدی و پاداش آخر سال به نیروهای کار خود بدهند. با توجه به آنکه حداقل حقوق و دستمزد سال ۱۴۰۰ کارگران به دو‌میلیون و ۶۵۵‌هزار تومان افزایش پیدا کرد بنابر این کارگرانی که حقوق پایه آنها به این میزان است، با در نظر گرفتن مصوبه سال ۱۳۷۰ مجلس و با احتساب دو برابر حداقل دستمزد، ۵‌میلیون و ۳۱۰‌هزار تومان و با احتساب سه برابر حداقل دستمزد، ۷‌میلیون و ۹۶۵‌هزار تومان عیدی می‌گیرند. کارگرانی که پایه حقوقشان از این میزان بیشتر باشد، مبلغ عیدی آنها بیش از سقف پرداختی تعیین شده در مصوبه مذکور نخواهد بود. مبنای محاسبه عیدی، یک سال کاری است و کارگرانی که کمتر از یک‌سال در محل کار فعلی خود مشغول به کار هستند عیدی آنها به میزان تعداد ماه‌های پرداخت حق بیمه محاسبه می‌شود. این گروه از شاغلان باید دو برابر پایه حقوق خود را تقسیم بر ۱۲ ماه و مجموع حاصل را ضرب‌در تعداد ماه‌های کارکرد خود کنند. به گزارش «ایسنا»، شورای عالی کار اسفند ماه سال گذشته افزایش حداقل دستمزد سال ۱۴۰۰ کارگران را ۳۹‌درصد تصویب کرد و از یک‌میلیون و ۹۱۲‌هزار تومان به دو‌میلیون و ۶۵۵‌هزار تومان افزایش داد.

منبع