معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: با اجرای قانون پایانه‌‌‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان که هم‌اینک در دستور کار سازمان قرار دارد، یکی از مراحل اصلی تحقق نظام هوشمند مالیاتی تحقق پیدا خواهد کرد.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور همچنین افزود: اجرای قانون مالیات ارزش افزوده جدید و استفاده از ظرفیت‌‌‌های ماده ۱۶۹ مکرر قانون مالیات‌‌‌های مستقیم، از دیگر اقداماتی است که می‌تواند به هوشمندشدن نظام مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی کمک کند. او تصریح کرد: مهم‌ترین پیامد اجرای نظام مالیاتی هوشمند، شفافیت است و با تحقق نظام نوین مالیاتی، عملا تمامی اطلاعات مؤدیان به صورت شفاف در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار می‌گیرد.  منظور اضافه کرد: رعایت انصاف و عدالت، رضایت مؤدیان، هوشمندسازی نظام مالیاتی، وصول حداکثری و ارتقای سلامت نظام اداری، چارچوب اصلی نظام مالیاتی برای توسعه و کارآمدی محسوب می‌شود که همه ارکان نظام مالیاتی باید در این چارچوب حرکت کنند.

منبع