این مساله باعث شده که در هرگونه تغییر در محیط تجارت خارجی ایران، شاهد تاثیر این تغییرات در سایر کسب‌وکارهای تولیدی و خدماتی مرتبط باشیم. یکی از منابع اطلاعاتی مهم و کاربردی جهت شناخت فضای تجارت خارجی کشور، آشنایی با مجموعه مقررات صادرات و واردات جاری کشور است. جریان آزاد اطلاعات مقررات صادرات و واردات و نرخ حقوق ورودی کشور همه ساله توسط شرکت چاپ و نشر بازرگانی وابسته به موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی در قالب بسته‌‌ای الکترونیکی و کتاب منتشر و در اختیار علاقه‌مندان به مباحث تجارت خارجی، ترخیص‌‌کاران، کارشناسان، محققان و از همه مهم‌تر صادرکنندگان و واردکنندگان و مرزنشینان و مدیران ارشد مناطق آزاد، تشکل‌‌ها و اتحادیه‌های صادراتی، صنوف و متقاضیان ایجاد کسب‌وکار و سفرای خارجی کشورها قرار می‌گیرد. امسال هم همانند سنوات گذشته کتاب مقررات صادرات و واردات سال ۱۴۰۰ توسط شرکت چاپ و نشر بازرگانی منتشر شده است. این کتاب تنها مرجع قانونی و معتبر اطلاعات مقررات صادرات و واردات ایران در نیمه دوم سال و همزمان با شروع کار دولت سیزدهم برای کلیه فعالان حوزه گمرکی، امور صادرات، واردات، بیمه و حمل و نقل است.  این کتاب دارای سه ویژگی ذیل است:

جامعیت کمی و کیفی: کتاب مقررات صادرات و واردات سال‌۱۴۰۰ از حیث ارائه کمی و کیفی از آخرین اطلاعات نرخ حقوق ورودی و قوانین مقررات جاری صادرات و واردات بیش از ۸ هزار قلم کالا را پوشش می‌دهد. مهم‌ترین اطلاعات قابل‌دسترس در این کتاب قوانین امور گمرکی و استانداردها و موافقت‌نامه‌های ترجیحی در تجارت دوجانبه و چندجانبه است. این کتاب پاسخ پرسش‌‌‌هایی است که فعالان صادراتی و وارداتی برای رصد فضای کسب‌وکار در نیمه دوم سال و برای حل مشکلات خود با آن در ثبت‌سفارش کالا و تجارت مرزی مواجه هستند و آنگاه در منابع اطلاعاتی غیررسمی به‌دنبال پاسخ آن می‌‌گردند.

مرجع بودن: ویژگی دوم این کتاب مرجعیت است که کلیه فصول کتاب مقررات صادرات و واردات سال۱۴۰۰ طبق مصوبه هیات‌وزیران و توسط اداره کل مقررات صادرات و واردات تنظیم و توسط تنها مرجع قانونی انتشار یافته‌‌است.

تسهیل: سازماندهی کتاب مقررات صادرات و واردات سال‌۱۴۰۰ به گونه‌‌ای است که استخراج اطلاعات مربوط به نرخ حقوق ورودی و قوانین جاری صادرات و واردات مربوط به هر فصل و قسمت در یک مجموعه به‌صورت الکترونیکی و جداول قابل‌استخراج و قابل‌دسترس است.

منبع