به گزارش «ایسنا»، تنها در ۶ ماهه نخست امسال بیش از ۲۲۰۹ میلیارد تومان تسهیلات در قالب ۱۱۹‌فقره به واحدهای صادراتی پرداخت شده است. البته در این مدت ۱۶۵ مورد ثبت‌‌نام برای دریافت این نوع تسهیلات انجام شده بود که یعنی حدود ۷۲‌درصد متقاضیان در این مدت موفق به دریافت تسهیلات شدند. اطلاعات مربوط به تسهیلات به واحدهای صادراتی از آغاز اعطای آن یعنی خرداد ١٣٩٩ تا آخر شهریور امسال هم نشان می‌دهد در این مدت بیش از ۳۴۶۲ میلیارد تومان در قالب ۱۹۳فقره پرداخت شده است. طی مدت یاد‌شده ۴۴۷ فقره ثبت‌‌نام برای دریافت این تسهیلات انجام شده بود که ۲۶۱ مورد از آنها برای دریافت بیش از ۵۳۴۱ میلیارد تومان به بانک‌ها معرفی شدند، اما ۱۹۳ فقره به ارزش ۳۴۶۲ میلیارد تومان تسهیلات به واحدهای صادراتی پرداخت شد، یعنی حدود ۴۳‌درصد متقاضیان موفق به دریافت این تسهیلات شدند.

منبع