به گزارش وزارت اقتصاد، سیداحسان خاندوزی در مکاتبه با سیدرضا فاطمی‌امین آورده است: باتوجه به دستورات اکید مقام معظم رهبری در سنوات اخیر مبنی بر لزوم حمایت همه‌‌‌جانبه از تولید ملی و مانع‌‌‌زدایی به عنوان تکلیف شرعی و قانونی و پیرو دستور ریاست جمهوری در سفر اخیر به استان اردبیل مبنی بر اینکه هیچ بانکی در کشور نباید واحدهای تولیدی را تعطیل یا نیمه‌تعطیل کند، ضمن تاکید بر الزام شبکه بانکی به وصول مطالبات بدون ورود هرگونه خدشه به روند تولید و اشتغال کارگران واحدهای تولیدی، خواهشمند است دستور فرمایید ستاد تسهیل و رفع موانع تولید، با نظارت مستمر بر آخرین وضعیت فعالیت واحدهای تولیدی، در صورت مواجهه با مواردی که وصول مطالبات بانک‌ها منجر به تعطیلی احتمالی واحد تولیدی فعال شده است، علاوه بر عمل به تکالیف قانونی مندرج در مواد ۶۱ و ۶۲ الحاقی به قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و آیین‌نامه اجرایی آن، مواردی را که منجر به حصول نتیجه نشده است، به معاونت امور بانکی، بیمه و شرکت‌های دولتی این وزارت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش کنید تا پیگیری‌های لازم حسب مورد صورت پذیرد.

منبع