کاهش تجارت خارجی در ماه دوم

روند صادرات و واردات براساس آمار گمرک بررسی شد
تاریخ چاپ:1395/03/09
.

.

اگرچه روند تجارت خارجی در فروردین‌ماه سال 95، با علائمی از رونق در بخش صادرات روبه‌رو شد، اما براساس جدیدترین آمار گمرک، شاهد کاهش صادرات به لحاظ ارزش دلاری و وزنی در دو ماه منتهی به اردیبهشت سال 95 نسبت به مدت مشابه سال گذشته هستیم. طبق این آمارها، صادرات قطعي با کاهش حدود 5/ 1درصدي در وزن و حدود 15 درصدي در ارزش دلاري مـواجه بوده است.

البته میزان صادرات در اردیبهشت ماه سال 95 نسبت به ماه قبل هم از لحاظ ارزشی و هم وزنی افزایش داشته است؛ به‌طوری که براساس آمارها، میزان صادرات در فروردین ماه سال 95 از لحاظ وزنی 8 میلیون و 183 هزارتن و به لحاظ ارزشی 3 میلیارد و 7 میلیون دلار گزارش شده که این میزان صادرات در دومین ماه از سال 95، از لحاظ وزنی 9میلیون و 935 هزار تن و از لحاظ ارزشی سه میلیارد و 852 میلیون دلار گزارش شده که نشان از رشد صادراتی در مدت مذکور دارد. در دو ماه منتهی به اردیبهشت ماه سال 95 میزان واردات به لحاظ ارزشی معادل 5 میلیارد و 497 میلیون دلار ثبت شده است؛ با این حساب، تراز تجاری کشور در دو ماهه منتهی به اردیبهشت سال 95 مثبت است. بر این اساس حجم کل تجارت خارجی کشور در مدت مذکور، از لحاظ ارزشی 12 میلیارد و 356 میلیون دلار گزارش شده است. میزان صادرات در دو ماه منتهی به اردیبهشت سال 95، به لحاظ ارزشی رقمی معادل 6 میلیارد و 859 میلیون دلار و به لحاظ وزنی نیز 18 میلیون و 118هزار تن بوده است. بنابراین کارنامه صادرات کشور در این مدت حاکی از کاهش حدود 5/ 1 درصدی از لحاظ وزنی و کاهش حدود 15 درصدی از لحاظ ارزشی نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته است. آمارهای گمرک از میزان واردات نیز نشان می‌دهد که تجارت خارجی ایران در این بخش، به لحاظ وزنی افت حدود 19 درصدی و به لحاظ ارزشی افت حدود 14 درصدی را نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته تجربه کرده است. میزان واردات در دو ماه منتهی به اردیبهشت سال 95 به لحاظ ارزشی پنج میلیارد و 497میلیون دلار و از نظر وزنی 4 میلیون و 560 هزار تن به ثبت رسیده است. از طرفی آمار صادرات قطعی (به تفکیک میعانات گازی، پتروشیمی و سایر کالاها) نشان از این دارد که صادرات قطعی با وجود رشد مثبت در صادرات پتروشیمی که سهم عظیمی از صادرات ایران را شکل می‌دهد، هم از لحاظ وزنی و هم ارزشی با کاهش مواجه بوده است. در تحلیل این موضوع می‌توان به کاهش محسوس صادرات میعانات گازی اشاره کرد؛ چرا که براساس آمارها صادرات میعانات گازی با کاهش بیش از 53 درصدی در وزن و 55 درصدی در ارزش دلاری روبه‌رو بوده است. مطابق آمارها، معادل 2 میلیون و 692 هزار تن میعانات گازی به ارزش یک میلیارد و 88 میلیون دلار صادر شده است که سهم این بخش از کل صادرات به لحاظ وزنی حدود 15 درصد و از لحاظ ارزشی حدود 16 درصد است. مطابق آمارها، محصولات پتروشیمی در دو ماه منتهی به اردیبهشت95، به لحاظ وزنی 5 میلیون و 918هزار تن و از لحاظ ارزشی 2 میلیارد و 908 میلیون دلار ثبت شده که سهم صادرات پتروشیمی از کل صادرات کشور، از لحاظ وزنی حدود 33 درصد و از لحاظ ارزشی حدود 43 درصد گزارش شده است. البته آمارها حاکی از این است که درصد تغییرات صادرات محصولات پتروشیمی به نسبت مدت مشابه سال گذشته به لحاظ وزنی حدود 42 درصد و از لحاظ ارزشی بیش از 15 درصد رشد داشته است. همچنین آمار صادرات قطعی مربوط به سایر کالاها در مدت مذکور از لحاظ وزنی 9 میلیون و 508 هزار تن و از لحاظ ارزشی 2 میلیارد و 863 میلیون دلار گزارش شده که سهم صادرات این بخش از کل، از لحاظ وزنی حدود 53 و به لحاظ ارزشی حدود 42 درصد گزارش شده است. همچنین درصد تغییرات صادرات سایر کالاها نسبت به مدت مشابه سال گذشته، از لحاظ وزنی حدود 13 درصد رشد را نشان می‌دهد، اما به لحاظ ارزشی شاهد کاهش حدود 7درصدی هستیم.

اقلام عمده صادراتی و وارداتی

اقلام عمده صادرات در دو ماه نخست سال 1395، شامل «میعانات گازی» به ارزش 088/ 1 میلیون دلار و سهم ارزشی 85/ 15 درصد، «گازهاي نفتي و هيدروكربورهاي گازي شكل مايع شده» به ارزش 272 ميليون دلار و سهم ارزشي 96/ 3 درصد، «محصولات از آهن يا فولاد غيرممزوج تخت فقط گرم نوردشده به‌صورت طومار» به ارزش 247 ميليون دلار و سهم ارزشي60/ 3 درصد و «پروپان مايع شده» به ارزش 237 ميليون دلار و سهم ارزشي 45/ 3 درصد بوده است.اقلام عمده وارداتي طی دو ماه نخست سال 1395، شامل «ذرت دامي» به ارزش 180 ميليون دلار و سهم ارزشي 27/ 3 درصد، «لوبیای سویا» به ارزش 133 ميليون دلار و سهم ارزشي 43/ 2 درصد، «کنجاله سویا» به ارزش 129 ميليون دلار و سهم ارزشي 35/ 2 درصد و «قطعات منفصله جهت توليد اتومبيل سواري» به ارزش 116 میلیون دلار و سهم ارزشی 11/ 2 درصد بوده است.

کشورهای طرف معامله با ایران

بر‌اساس آمارها، کشورهای عمده طرف معامله با ایران طی دو ماه منتهی به اردیبهشت ماه کشورهای چین، امارات، فدراسیون روسیه، ترکیه و جمهوری کره بوده است. این در حالی است که در فروردین ماه سال‌جاری کشور آلمان از جمله کشورهای اروپایی بود که به جمع عمده فروشندگان کالا به ایران پس از برجام راه یافت. اما براساس آمار منتشر شده، در ماه دوم سال آلمان از لیست شرکای اصلی واردکننده کالا به ایران خارج و فدراسیون روسیه به جمع کشورهای عمده واردکننده کالا به ایران اضافه شده است. براساس آمار منتشر شده، چین همچنان در سرلیست قرار دارد. در دو ماه منتهی به اردیبهشت سال 95، معادل 516 هزار تن کالای چینی به ارزش یک میلیارد و 175میلیون دلار به ایران وارد شده که از نظر وزنی با افت حدود27 درصدی و از نظر ارزشی نیز با افت حدود 20 درصدی نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته مواجه شده است. البته سهم چینی‌ها از بازار ایران در همین مدت به لحاظ ارزشی حدود 21 درصد و به لحاظ وزنی حدود 11 درصد بوده است. درحالی‌که این سهم‌بندی در مدت زمان مشابه سال گذشته به لحاظ ارزشی حدود 23 درصد و به لحاظ وزنی حدود 12 درصد بود. امارات‌متحده عربی دومین کشور طرف معامله با ایران بوده است که در دوره مذکور 979هزار تن کالا را به ارزش یک میلیارد و 5 میلیون دلار روانه بازار ایران کرده که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته به لحاظ ارزشی با افت حدود 39درصدی و به لحاظ وزنی با افت حدود 25 درصدی مواجه بوده است. همچنین 126 هزار تن کالا از فدراسیون روسیه به ارزش 420 میلیون دلار در مدت مذکور به ایران وارد شده که از لحاظ وزنی با افت حدود 33 درصدی در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته مواجه شده است. کشور ترکیه چهارمین شریک تجاری ما که در دو ماه نخست منتهی به اردیبهشت امسال به شمار می‌رود، 269 هزار تن کالا به ارزش 396 میلیون دلار از این کشور وارد بازار ایران شده است که به لحاظ ارزشی با افت حدود 23 درصدی و از لحاظ وزنی با افت حدود 57 درصدی واردات کالا از این کشور روبه‌رو بوده‌ایم. همچنین 175 هزار تن کالا از کشور جمهوری کره به ارزش 347 میلیون دلار وارد کشور شده است که شاهد افت حدود 40 درصدی از لحاظ وزنی و ارزشی در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته بوده‌ایم. همچنین براساس آمار گمرک، متوسط قيمت هر تن كالاي وارداتي1206 دلار بوده كه نسبت به مدت مشابه سال قبل، حدود 5/ 6 درصد در ارزش دلاري افزایش داشته است.

مقاصد عمده صادراتی

همچنین براساس آمارها، مقاصد عمده صادراتی در دو ماهه منتهی به اردیبهشت سال 95، چین، امارات متحده عربی، عراق، جمهوری کره و هند گزارش شده اند. چین همچنان به‌عنوان اولین مقصد صادراتی ایران به شمار می‌رود که در این مدت 5 میلیون و 336 هزار تن کالا به ارزش یک‌میلیارد و 563 میلیون دلار کالا از ایران به این کشور صادر شده است که از نظر وزنی با رشد حدود 44 درصدی و از نظر ارزشی نیز با رشد 6 درصدی نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته مواجه شده است. این آمارها نشان می‌دهد سهم ایران از بازار چینی‌ها در دو ماهه منتهی به اردیبهشت سال 95، به لحاظ ارزشی حدود 23 درصد و به لحاظ وزنی حدود 30 درصد بوده است. دومین مقصد صادراتی ایران کشور امارات متحده عربی است که از لحاظ وزنی 2 میلیون و 656 هزار تن و به لحاظ ارزشی یک میلیارد و 176 میلیون دلار کالا از ایران به این کشور صادر شده است. کشور عراق نیز سومین مقصد صادراتی ایران به شمار می‌رود که به لحاظ وزنی 2 میلیون و 570 هزار تن و به لحاظ ارزشی 980 میلیون دلار کالا در مدت مذکور به این کشور صادر شده است. صادرات به این کشور به لحاظ ارزشی با افت حدود 6 درصدی و از لحاظ وزنی با افت حدود 15درصدی در مقایسه با مدت زمان مشابه سال گذشته روبه‌رو بوده است. همچنین یک میلیون و 364 هزار تن کالا به ارزش 575 میلیون دلار به جمهوری کره صادر شده است. پنجمین مقصد صادراتی ایران کشور هند است که یک میلیون و 287 هزار تن کالا به ارزش 499 میلیون دلار به این کشور صادر شده است. این آمار نشان می‌دهد که با رشد حدود 25 درصدی به لحاظ وزنی و 6 درصدی به لحاظ ارزشی صادرات کالا از ایران به این کشور روبه‌رو بودیم. همچنین متوسط قیمت هر تن کالای صادراتی 379 دلار بوده که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، بیش از 13 درصد کاهش داشته است.

.

.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

3 × 3 =