امیر آوانلو افزود: کارفرمایان کارگاه‌های فعال تولیدی، صنعتی، معدنی، خدماتی و اصناف اعم از حقیقی یا حقوقی، دولتی و غیردولتی دارای شرایط می‌توانند بدون مراجعه به شعب و از طریق سامانه خدمات غیرحضوری این سازمان نسبت به ثبت درخواست استفاده از بخشودگی جرایم بیمه‌ای اقدام کنند.

وی با بیان اینکه برای برخورداری از تسهیلات مزبور باید حداکثر تا ۳۱ تیر نسبت به ثبت درخواست از طریق سامانه خدمات غیرحضوری سازمان تامین‌اجتماعی به نشانی  eservices.tamin.ir اقدام کنند، ادامه داد: کارفرمایانی که حداقل به مدت یک‌سال از زمان تقسیط نسبت به حفظ یا افزایش اشتغال نیروی انسانی کارگاه بر مبنای فهرست بهمن‌ماه سال ۱۳۹۸ و ارسال فهرست و پرداخت کامل حق بیمه کارکنان شاغل کارگاه در دوره تقسیط اقدام کنند، مشمول این بخشودگی می‌شوند.

آوانلو اضافه کرد: واحدهای تخصصی در شعب ضمن بررسی موضوع، مراتب پذیرش یا عدم پذیرش درخواست مطروحه را از طریق صندوق شخصی سامانه خدمات غیرحضوری به متقاضی اعلام خواهند کرد و چنانچه کارفرما حداکثر ظرف مدت ۱۰ روز از تاریخ اعلام پذیرش درخواست، نسبت به پرداخت یکجای بدهی یا تقسیط آن به همراه ارائه وثایق متناسب با میزان بدهی اقدام نکند، این به‌منزله انصراف کارفرما برای بهره‌مندی تسهیلات مقرر در قانون یاد شده خواهد بود.

سرپرست تامین‌اجتماعی ساوه در ادامه گفت: ضریب پوشش این سازمان بیمه‌گر در این شهرستان ۴۲/ ۷۲درصد است که نسبت به شاخص کشوری بالاتر است.

آوانلو با اشاره به اینکه ۶۶ هزار و ۲۴۳ نفر بیمه شده اصلی در این شهرستان در سال جاری از مزایای بیمه تامین‌اجتماعی برخوردار هستند، اظهار کرد: تعداد بیمه‌شدگان فرعی نیز ۱۰۱ هزار و ۲۶۹ نفر است. وی اظهار کرد: چهار هزار و ۱۷۱ کارگاه فعال دارای بیمه شده در این شهرستان وجود دارد و براساس موافقت به عمل آمده، کارفرمایان کارگاه‌های تولیدی و خدماتی در صورتی که دانش‌آموختگان بیکار را جذب کنند مشمول ۲۰درصد معافیت سهم کارفرما می‌شوند. آوانلو اظهار کرد: رشد بیمه‌شدگان شهر ساوه در سال ۱۴۰۰ نسبت به سال ۱۳۹۹، ۰۵/ ۰درصد است که تا پایان امسال احتمال افزایش محسوسی را خواهیم داشت.

منبع