به گزارش روابط‌عمومی اتاق تهران، این بخشنامه به‌دنبال مصوبه چهل‌و‎‌هشتمین نشست هیات مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب‌و‌کار، مبنی‌بر تکلف گمرک ایران به اعتبارسنجی این بخش و در راستای تسهیل در ترخیص مواد اولیه واحدهای تولیدی صادر شده‌است. طبق این بخشنامه که به امضای مهرداد جمال‌ارونقی معاون امور گمرکی رسیده، «در مواردی که برای کالاهای تولیدی به دفعات در مورد یک ماده خاص (صرفا مواد اولیه مربوط به خط تولید آن واحد تولیدی) توسط آزمایشگاه، اظهارنظر به‌عمل آمده و صحت مندرجات اسناد پیوست اظهارنامه و اظهارکننده با توجه به تشخیص آزمایشگاه تایید شده باشد، با موافقت مدیر گمرک مربوطه، از ارسال مجدد کالا به آزمایشگاه خودداری و وفق سابقه باید اقدام شود.»

در این بخشنامه همچنین تصریح شده است که این تسهیلات به هیچ‌وجه شامل کالاهای مشمول استاندارد اجباری نمی‌‌شود.

منبع