ضوابط ناظر بر رمزارزهای حاصل از استخراج داخلی

هیا‌ت عامل بانک مرکزی ضوابط ناظر بر چگونگی استفاده از رمزارزهای حاصل از استخراج داخلی توسط واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت صمت را صرفا به‌منظور انجام پرداخت‌های ارزی بابت واردات و با رعایت مجموعه مقررات ارزی تصویب کرد. به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، هیا‌ت عامل این بانک با استناد به ماده (۱۱) قانون پولی و بانکی کشور و در اجرای مصوبات شماره ۵۸۱۴۴/ ت/ ۵۵۶۳۷هـ مورخ ۱۳/ ۵/ ۱۳۹۸ و ۸۶۵۷۳/ ت۵۸۰۷۸ هـ مورخ ۳۰/ ۷/ ۱۳۹۹ هیا‌ت وزیران، ضوابط ناظر بر چگونگی استفاده از رمزارزهای حاصل از استخراج داخلی توسط واحدهای صنعتی دارای پروانه بهره‌برداری از وزارت «صنعت، معدن و تجارت» را صرفا به‌منظور انجام پرداخت‌های ارزی بابت واردات و با رعایت مجموعه مقررات ارزی تصویب کرد. بر این اساس صرافی‌های مجاز و بانک‌ها می‌‌توانند در چارچوب ضوابط یا‌د شده نسبت به انجام پرداخت‌های ارزی بابت واردات از طریق رمزهای استخراج شده در داخل کشور اقدام کنند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

9 − هفت =