محمدی تصریح کرد: کل مطالبات قطعی‌شده کارفرمایان لغایت اسفند ۹۹ مشمول این طرح می‌شود و ۱۰۰ درصد جرایم این افراد در صورت پرداخت نقدی یا اقساط ۱۲ ماهه مشمول بخشودگی می‌شود. وی خاطرنشان کرد: تمام کارفرمایان تولیدی، صنعتی، معدنی و صنفی اعم از حقیقی و حقوقی مشمول این دستورالعمل می‌شوند.

مدیرکل تامین‌اجتماعی خراسان‌جنوبی یادآور شد: همچنین کارفرمایانی که کارگاه‌های آنان ورشکسته، منحل یا بدون فعالیت باشد و رانندگان و کارگران ساختمانی مشمول بخشودگی این دستورالعمل قرار نمی‌گیرند. مدیرکل تامین‌اجتماعی خراسان‌جنوبی از اجرای مرحله دوم طرح متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان تامین‌اجتماعی خبر داد و گفت: با احتساب مرحله نخست ۱۳۰ درصد به حقوق این افراد اضافه شده است که به این ترتیب از نظر افزایش ضریب، تفاوتی با بازنشستگان کشوری نخواهند داشت. محمدی اظهار کرد: تلاش‌ها، پیگیری‌ها و تدابیر اتخاذ شده از اسفند ۹۸ تا فروردین‌ ۱۴۰۰ منجر به انجام دو نوبت متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان شد که با افزایش سنواتی ماده ۹۶ حقوق بازنشستگان تامین‌اجتماعی ۱۳۰ درصد افزایش یافت. وی افزود: این امر سبب شد اکنون حقوق بازنشستگان تامین‌اجتماعی از نظر درصد میزان افزایش ضریب با حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری تفاوتی نداشته باشد.

مدیرکل تامین‌اجتماعی خراسان‌جنوبی اظهار کرد: بازنشستگان تامین‌اجتماعی با ۳۰ سال سابقه و ۲ سال آخر براساس حداقل حقوق لیست‌شان ارسال شده است با احتساب یک همسر و دو فرزند در اسفند ۹۸ یک میلیون و ۶۷۰ هزار تومان حقوق دریافت می‌کردند اما این مبلغ در متناسب‌سازی اولیه که در مرداد ۹۹ انجام شد به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان رسید. محمدی تصریح کرد: همچنین در متناسب‌سازی دوم که در فروردین‌ ۱۴۰۰ انجام شد این رقم به ۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسیده است.

وی خاطرنشان کرد: در مجموع سازمان تامین‌اجتماعی در اسفند ۹۸ از بابت پرداخت حقوق بازنشستگی ۶ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان هزینه کرده است.

منبع