مطابق با قانون جدید چک اگر چک برگشت بخورد و گواهی عدم‌پرداخت صادر شود؛ بانک مرکزی موظف است ظرف ۲۴ ساعت تا‌ قبل از اینکه اندازه کسری مبلغ چک تامین شود، حساب‌های صادرکننده چک را به اندازه مبلغ کسری چک در تمام بانک‌ها و موسسات اعتباری مسدود کند. اگر چک رفع سوءاثر نشود صادرکننده چک نمی‌تواند از خدمات شبکه بانکی استفاده کند. صادرکننده چک نمی‌تواند در هیچ بانکی افتتاح حساب انجام دهد یا کارت جدید دریافت کند. همچنین صادرکننده چک رفع سوءاثر نشده نمی‌تواند برگ چک جدید در سامانه صیاد به ثبت برساند، همچنین نمی‌تواند از طریق وام یا ضمانت دریافت کند یا از طریق گشایش اعتبار اسنادی حواله پول انجام دهد.

این محدودیت‌ها تا‌ زمانی است که چک رفع سوءاثر شود، طلبکار طلب خود را دریافت کند یا رضایت‌نامه رسمی طلبکار یا لاشه چک به بانک ارائه شود. براساس قانون جدید چک اگر مبلغ کسری چک واریز شود، بانک ظرف سه روز به طلبکار اطلاع می‌دهد و طلبکار تا‌ یک‌سال مهلت دارد پول را برداشت کند؛ در غیر‌این صورت مراجع قضایی رسما اعلام کنند که پرونده مختومه است و رفع سوءاثر انجام می‌شود. اگر سه سال از صدور گواهی عدم‌پرداخت گذشته باشد، سابقه صادرکننده چک برگشتی رفع سوءاثر می‌شود به شرط آنکه دارنده چک در مراجع قضایی از صادرکننده چک شکایت نکرده باشد.

منبع