به گزارش پایگاه خبری اتاق ایران، حدود ۱۰ سال است که شرکت‌های بزرگ صادراتی برای امکان انتخاب به‌عنوان صادرکننده نمونه در سال‌های متوالی، خواستار اصلاح ماده‌(۸) آیین‌نامه تشویق صادرکنندگان نمونه هستند. چراکه بر اساس ماده‌(۸)، صادرکننده‌ای که در یک سال به‌عنوان صادرکننده نمونه انتخاب شده است اگر تمایل داشته باشد تا قبل از انقضای مدت کارت ویژه خود‌(۳ سال) مجدد در فرآیند انتخاب صادرکننده نمونه ملی شرکت کند، باید ارزش صادرات خود را نسبت به سال انتخاب شده ۱۰ درصد افزایش دهد.  بر اساس اظهارات تعداد قابل‌توجهی از صادرکنندگان، تحقق این میزان افزایش در ارزش دلاری صادرات، با توجه به شرایط اقتصادی کشور از جمله تحریم‌های بین‌المللی، نوسانات شدید نرخ ارز و اقدام گمرک در اصلاح و واقعی کردن ارزش پایه محصولات صادراتی، امری دور از دسترس بوده و در عمل مانع مشارکت شرکت‌های بزرگ صادراتی در این رقابت طی سه سال متوالی می‌شود.  بنابراین سال‌هاست که متولیان دولتی برگزاری روز ملی صادرات به دنبال اعتراض‌هایی که نسبت به ماده ۸ آیین‌نامه تشویق صادرکنندگان نمونه وجود دارد، خواستار اصلاح این آیین‌نامه بوده‌اند. پس از طرح و تشریح این مشکل در مراسم روز ملی صادرات امسال، موضوع در نشست اول بهمن هیات وزیران مطرح شد و این متن به تصویب رسید که «در تبصره ماده‌(۸) آیین‌نامه تشویق صادرکنندگان نمونه و اصلاح بعدی آن عبارت «و در موارد استثنایی به تشخیص کارگروه موضوع ماده(۴) این آیین‌نامه مشروط به افزایش حداقل ۱۰ درصد وزن صادرات» قبل از عبارت «در مقایسه با سال انتخاب» اضافه می‌شود.

منبع