این محدودیت‌ها شامل عدم افتتاح حساب و کارت بانکی جدید، عدم گشایش اعتبارات اسنادی و عدم اعطای تسهیلات بانکی است. اقدام سختگیرانه‌تری که بر اساس این قانون برای صادرکننده چک برگشتی در نظر گرفته شده، مسدودی‌سازی حساب‌های صادرکننده چک برگشتی به میزان مبلغ چک است. این حساب‌ها تا زمان تعیین تکلیف در انسداد باقی می‌ماند و پس از تعیین تکلیف نسبت به رفع انسداد این حساب‌ها اقدام می‌شود.

بر اساس قانون جدید، صدور چک به‌طور سیستمی و از طریق سامانه صیاد انجام می‌شود. بنابراین سامانه صیاد برای افراد فاقد صلاحیت شامل کسانی که چک برگشتی رفع سوءاثر نشده دارند یا افرادی که محکومیت قضایی دارند، دسته چک جدید صادر نخواهد کرد.

صادر‌کننده چک باید اطلاعات چک صادرشده شامل تاریخ، مبلغ و هویت گیرنده را در سامانه صیاد ثبت کند. بنابراین اگر چک در سامانه صیاد ثبت نشود فاقد اعتبار خواهد بود. گیرنده چک نباید چکی را که در سامانه ثبت نشده از صادرکننده دریافت کند و در غیراین صورت بانک نسبت به پرداخت مبلغ چک اقدام نخواهد کرد. گیرنده چک باید متعاقب دریافت فیزیک چک، اطلاعات ثبت شده در آن را با اطلاعات ثبت شده در سامانه تطبیق دهد و در صورت صحت اطلاعات مراتب تایید را در سامانه اعلام کند. در صورت عدم تطابق اطلاعات فیزیک چک و اطلاعات ثبت شده در سامانه، گیرنده باید با انتخاب یکی از دلایل رد چک نسبت به عدم تایید چک در سامانه اقدام کند.

منبع