بر اساس این دستورالعمل که در جلسه اخیر شورای پول و اعتبار به تصویب رسیده است، با بهره‌مندی از ظرفیت بخش خصوصی کشور که در قالب زنجیره‌های تا‌مین تولید قرار دارند و با برخورداری از ضمانت بانک‌ها و موسسات اعتباری زمینه تا‌مین منابع مورد نیاز سرمایه در گردش فراهم می‌شود. همچنین گواهی اعتبار مولد به‌عنوان ابزاری بازارمحور و با قابلیت نقل و انتقال در بازار‌های پول و سرمایه در کنار سایر ابزار‌های موجود، تسهیلات جدیدی را برای تا‌مین اعتبار بنگاه‌ها و رونق تولید فراهم می‌کند. فریال مستوفی، رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق تهران در این باره گفت: طرح گام در شورای عالی پول و اعتبار برای تا‌مین مالی بنگاه‌ها به تصویب رسیده است. این روش تا‌مین مالی بازارمحور بوده و هدف آن است که این طرح قابلیت شبه ضمانت‌نامه را داشته باشد. در این طرح همچنین، بانک به‌عنوان واسطه‌ای میان خریدار و فروشنده خواهد بود.

در ادامه این جلسه، مصطفی بهشتی‌روی، عضو هیات‌مدیره بانک پاسارگاد و از اعضای میهمان کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران، توضیحاتی در مورد کارکرد اوراق گام ارائه کرد و گفت: طرح گام قرار است در کنار سایر ابزار‌های مالی مشخص در نظام پولی و بانکی، یک ابزار تا‌مین مالی برای استفاده واحد‌های تولیدی باشد. ویژگی‌ای که آن را از سایر ابزارهای مالی، متمایز ‌می‌کند، قابلیت انتقال آن است. او افزود: وقتی فروشنده ‌می‌پذیرد که کالا را به‌صورت مدت‌دار به خریدار بفروشد، متکی به تضمین یک بانک برای پرداخت وجه کالای فروخته‌شده در سررسید خواهد بود و در عین حال امکان اینکه این اوراق را در بازار سرمایه عرضه کرده و آن را نقد کند نیز وجود دارد. همین امکان در مورد اعتبارات اسنادی مدت‌دار نیز موضوعیت دارد.

بهشتی‌روی در ادامه توضیحات خود گفت: آخرین بخشنامه بانک مرکزی در مورد بخشنامه گام در تا‌ریخ نهم آذر ماه صادر شده و تا‌ یک ماه بعد یعنی در نهم دی ماه فرصت داده شده تا‌ دستورالعمل اجرایی آن تدوین شده و سامانه‌ای برای اجرایی شدن این طرح راه‌اندازی شود. بر اساس آنچه در این طرح مورد اشاره قرار گرفته، سقف تعیین شده ۷۰ درصد مبلغ فروش سالانه واحد‌هایی است که ‌می‌خواهند از این اوراق بهره‌مند شوند. اوراق الکترونیکی و به نام صادر شده، بدون کوپن بوده و در قطعات استاندارد یک میلیون ریالی صادر ‌می‌شود. پس از آنکه یک‌ششم مدت صدور این اوراق سپری شد، قابلیت تنزیل در بازار سرمایه را خواهد داشت. بهشتی‌روی ادامه داد: خریدار کالا صورت‌حساب خود را به بانک ارائه کرده و بانک نسبت به اعتبارسنجی اقدام ‌می‌کند. پس از ارائه صورت‌حساب از سوی فروشنده و احراز صحت معامله و اینکه این معامله متناسب با فعالیت دو طرف صورت گرفته و همچنین متقاضیان با زنجیره تا‌مین کالا مرتبط هستند و البته اینکه این معامله به منظور تسویه بدهی‌های سابق صورت نگرفته است، اوراقی به ارزش ۷۰ درصد فروش سالانه واحد‌ها صادر می‌شود.

او با بیان اینکه این طرح به منزله تشکیل بازار بدهی بخش خصوصی است، ادامه داد: در این طرح، اعتبارسنجی خریدار توسط بانک انجام ‌می‌گیرد و اوراق صادر ‌می‌شود. نکته دیگری که وجود دارد آن است که بانک نظارتی بر نرخ تنزیل ندارد. البته چند مساله عملیاتی وجود دارد که روند اجرای طرح گام را کند ‌می‌کند. در عین حال ‌می‌خواهم تا‌کید کنم که ال‌سی‌های داخلی نیز برای پاسخگویی به نیازهای مربوط به فروش مدت‌دار کارآیی دارد؛ حتی اگر پروژه گام در مرحله توسعه باشد.

منبع