به گزارش اکسپورتنا، اداره سیاست‌ها و مقررات ارزی بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای اعلام کرد: پیرو نامه‌های عمومی منتهی به مورخ ۲۸/ ۸/ ۹۹ به این‌وسیله مستند به نامه مورخ ۱۲/ ۹/ ۹۹ رئیس دفتر معاون اول رئیس‌جمهور متضمن دستور معاون اول رئیس‌جمهور و نامه مورخ ۲۵/ ۹/ ۹۹ وزارت صنعت، معدن و تجارت ضمن کان لم یکن تلقی کردن بندهای ۱، ۵، ۶ و ۸ نامه عمومی فوق الذکر، مهلت‌های مقرر درخصوص ورود کالا به شرح زیر ابلاغ می‌شود:

۱- مهلت ورود کالاهای اساسی و ضروری مشمول دریافت ارز رسمی (معادل ۴۲هزار ریال به ازای هر دلار)، از تاریخ صدور حواله ارزی تا ترخیص کالا به مدت حداکثر سه‌ماه تعیین می‌شود.

۲- مهلت ورود ماشین آلات و تجهیزات خطوط تولید که نیاز به طول دوره ساخت دارند، مشروط به تایید طول دوره ساخت توسط معاونت امور صنایع یا رئیس مرکز ساخت داخل، ماشین‌سازی و تجهیزات وزارت صنعت، معدن و تجارت حداکثر ۱۸ ماه از زمان تامین ارز تا ترخیص کالا تعیین می‌شود.

۳- مهلت ورود سایر کالاها اعم از مواد اولیه تولید کالاهای واسطه‌ای و قطعات خطوط تولید دارو و تجهیزات پزشکی از زمان تامین ارز تا ترخیص کالا برای واحدهای تجاری حداکثر ۶ ماه و برای واحدهای تولیدی حداکثر ۸ ماه تعیین می‌شود.

۴- مهلت ورود کالا برای حواله‌های ارزی قبل از ابلاغ این نامه عمومی در صورت عدم ارائه اسناد حمل تا تاریخ مذکور، حداکثر به اندازه مهلت‌های قانونی در این نامه محدود می‌شود، و برای آن دسته از حواله‌های ارزی صادره که تا پایان مهلت ترخیص کالا و ارائه پروانه گمرکی، زمان کمتری از مهلت‌های فوق الذکر باقی مانده است، آن بانک مکلف است ضمن ابلاغ موضوع به واردکننده و متعاقبا اخذ تعهد از وی جهت ترخیص کالا در مهلت باقی مانده نسبت به پیگیری موضوع اقدامات لازم را به عمل آورند.

منبع