پیش از این برای انتقال چک به فرد دیگری، کار با انجام یک یا دو امضا پیش می‌رفت و چک به فرد دیگری منتقل می‌شد، اما اکنون در قانون جدید چنین امکانی وجود نخواهد داشت؛ ضمن اینکه باید اطلاعات فرد گیرنده نهایی در سامانه ثبت و در سامانه صیاد بانک‌مرکزی تایید شود. اگر صادرکننده چک دارای چک برگشتی باشد، اجازه صدور برگه چک جدید در سامانه به وی داده نمی‌شود. سقف عمر چک‌های صادره از سوی دارنده دسته‌چک، سه سال تعیین شده است. دارنده دسته چک دارای سقف اعتباری مشخصی است و جمع چک‌های صادره از سقف اعتباری وی تجاوز نخواهد کرد.

دارنده دسته چک دارای سقف اعتباری مشخصی است و جمع چک‌های صادره از سقف اعتباری وی تجاوز نخواهد کرد. سقف اعتباری براساس مولفه‌هایی همچون وضعیت معیشتی فرد صادرکننده چک، حقوق و مزایای دریافتی، اموال و دارایی‌های او تعیین خواهد شد و صادرکننده چک، اجازه صدور چک جدید تا زمان پاس شدن چک قبلی را خارج از سقف اعتباری نخواهد داشت. چک صادر شده تنها زمانی امکان نقد شدن خواهد داشت که در سامانه طراحی شده بانک‌مرکزی به ثبت رسیده باشد. برگ چک صادر شده نباید دارای مغایرت با اطلاعات ثبت شده در سامانه باشد.

تا زمانی که اطلاعات برگ چک روی سامانه صیاد بانک‌مرکزی درج و ثبت نشده و بانک‌مرکزی، مشخصات و فرد گیرنده چک را تایید نکند، بانک اجازه پاس کردن مبلغ چک و برگشت زدن آن را نخواهد داشت. صادرکننده چک باید در زمان صدور چک، به صراحت هدف از صدور چک و نحوه هزینه‌کرد مبلغ آن را اعلام کند. صادرکننده چک باید اطلاعات روی برگه چک را از طریق اپلیکیشن تلفن‌همراه یا اینترنت بانک همان بانکی که در آن حساب جاری داشته و دسته چک را از آن گرفته‌، ثبت کند.همچنین صبح روز جمعه، روابط عمومی بانک مرکزی در پیامی توییتری نوشت:

«بانک مرکزی اجرای گام به گام قانون جدید چک را در دستور کار دارد. در حال حاضر مردم بدون نگرانی چون گذشته چک‌هایی را که در دست دارند، استفاده کنند. سیستم بانکی نیز به همان شکل سابق آنها را کارسازی می‌کند.»