وی افزود: تعیین این تاریخ مطابق تکلیف قانونی که به مؤدیان نظام مالیات ارزش افزوده، حداکثر ۱۵ روز پس از پایان هر فصل مهلت ارائه اظهارنامه را می‌دهد، تعیین شده است. معاون درآمدهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: مؤدیان اظهارنامه مالیاتی خود را از طریق سامانه عملیات الکترونیکی مالیات ارزش افزوده به آدرسevat.ir ارائه و مالیات و عوارض متعلق را پرداخت کنند. همچنین برای تسهیل امور مؤدیان، کلیه واحدهای خدمات مؤدیان، آماده پاسخگویی و ارائه خدمات هستند. مهلت ارائه مالیات ارزش افزوده فصل بهار با توجه به شرایط ایجاد شده پس از بروز بحران کرونا و براساس مصوبه شورای‌عالی اقتصادی و با تصویب ستاد ملی مدیریت کرونا، تا ۱۵ شهریورماه تمدید شده بود که این امهال برای اظهارنامه مالیات ارزش افزوده فصل تابستان در نظر گرفته نشده است.

منبع