صادقی نیارکی بازنگری در ساختار بنگاه‌های صنعتی، بازتعریف منابع، اصلاح نظام مدیریتی و ساختار حاکمیتی، منابع انسانی و… را از جمله موضوعاتی برشمرد که سازمان مدیریت صنعتی با بهره‌گیری از توان مشاوران صنعتی می‌تواند در توانمندسازی بنگاه‌ها به کار گیرد. معاون امور صنایع با تاکید بر ایجاد شاخص‌هایی برای آسیب‌شناسی وضعیت بنگاه‌های اقتصادی افزود: در مراحل ابتدایی عارضه‌یابی می‌توان شاخصی با محوریت روند کاهش فروش بنگاه طی سه سال در نظر گرفت و پروژه‌ای برای صنایع تعریف‌کرد که در مرحله ابتدایی با همین سطح تکنولوژی و ساختار احیا و بازسازی صورت گیرد. صادقی نیارکی ادامه داد: می‌توان با به‌کارگیری ظرفیت‌های موجود در استان‌ها عارضه‌یابی واحدهای صنعتی در سراسر کشور را به تفکیک مشکلات ساختاری، مالکیتی، کمبود نقدینگی و… پیگیری کرد و متناسب با مشکلات بنگاه‌ها، پروژه‌های متعددی برای احیای واحدهای صنعتی تعریف کرد. او همچنین در خصوص بهبود عملکرد بهره‌وری بنگاه‌ها نیز مواردی را مطرح کرد و خواستار برگزاری دوره‌های آموزشی در معاونت امور صنایع با محوریت توسعه مهارت مدیران شد. اصلاح و بازنگری تعرفه‌های وارداتی اجزا و قطعات خارجی و بررسی روند تخصیص ارز به واحدهای صنعتی از جمله موضوعاتی بود که در این نشست مورد بررسی قرار گرفت. همچنین ابوالفضل کیانی، مدیرعامل سازمان مدیریت صنعتی نیز در این جلسه با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده توسط این سازمان به موضوعاتی نظیر آینده پژوهی، آموزش توانمندسازی کسب‌و‌کار‌ها، ارزیابی عملکرد بنگاه‌ها، بررسی وضعیت کسب‌و‌کارها و ایجاد کلینیک‌های صنعتی و… پرداخت.

منبع