متن این پیامک به این شرح است: «درخواست تخصیص ارز ثبت‌سفارش تایید شد و تا تاریخ ۷/ ۵/ ۹۹ مهلت تامین ارز دارد و امکان استفاده از پروانه‌های صادراتی نیز تا تاریخ مذکور تمدید شد. مقتضی است نسبت به تامین ارز و ترخیص کالا اقدام فرمایید چرا که این مهلت تمدید نخواهد شد.» واردکنندگان می‌گویند این پیامک برای کلیه کسانی که در صف تخصیص ارز بوده‌اند ارسال‌شده و امکان ترخیص کالای‌شان از گمرک فراهم ‌شده است.

منبع