سیدمحمدرضا مرتضوی افزود: بخش بزرگی از ارزهایی که بانک مرکزی به‌درستی می‌گوید که باید به کشور بازگردد، مربوط به شرکت‌های بسیار بزرگ است و خوب است که بانک مرکزی فهرست ۱۰۰ نفر یا ۱۰۰ شرکت اولی که کالا صادر کرده‌اند و پولش را به داخل کشور نیاورده‌اند، منتشر کند.

به گفته مرتضوی، این مساله مورد سوال است و تا روزی که جواب آن را ندهند، بخش خصوصی نمی‌تواند تایید کند که در این فضاسازی‌های مطبوعاتی صداقت وجود دارد.

وی اظهار کرد: سوال اصلی این است که اساسا آیا ما برای وارد کردن پول به داخل کشور مشکل داریم؟ قطعا جواب مثبت است و نمی‌توان کتمان کرد که انتقال پول به داخل کشور با مشکلاتی روبه‌رو است و شامل تحریم‌هاست؛ کما اینکه بانک مرکزی در کره، هند، چین و اروپا پول دارد؛ ولی نمی‌تواند آن را به‌راحتی وارد کشور کند؛ بنابراین مانع بزرگی به نام «تحریم» در روان بودن نقل‌و‌انتقال پولی وجود دارد.

به گفته مرتضوی، این مساله ممکن است در برخی جاها بخش خصوصی را دچار مشکل کند. پیشنهاد ما این بوده که بخش خصوصی خرد، کوچک و متوسط می‌تواند نیازهای خود را به ارز از محل ارز صادرکنندگان تامین کند.

وی اظهار کرد: این موضوعی بوده که ما راجع به آن صحبت کردیم و دولت در حرف مشکلی با آن نداشته است. در عمل البته مشکلاتی بوده است. بخش بزرگی از کارخانه‌ها و شرکت‌های تولیدی کوچک و متوسط می‌توانند از محل ارزی که صادرکنندگان کوچک و متوسط در خارج از ایران دارند، نیازهایشان را تامین کنند.

به گفته عضو هیات‌مدیره کنفدراسیون صادرات ایران، همیشه موانع بزرگی بر سر این راه بوده و متاسفانه سیستم بوروکراسی این راه را کُند کرده یا بسته است.  هرچه به سمت ماه‌های مهر و آبان می‌رویم، فشارها روی کشور بیشتر می‌شود و دولت به همه منابع ارزی که در کشور تولید می‌شود؛ اعم از دولتی، بخش خصوصی، فروش نفت و صادرات کالا ممکن است در آینده نیاز داشته باشد که همین امر، این باعث می‌شود که در آینده دولت از بخش خصوصی هم بخواهد که همه منابع ارزی که تولید می‌شود را در اختیار دولت

قرار دهد. به گفته مرتضوی، یک خطری هم همیشه وجود دارد و  وقتی به بخش خصوصی و بخش تولید اجازه نمی‌دهید که بدون انتقال ارز مواد اولیه وارد کند، قاچاقچی‌ها حتما به‌راحتی از ارز استفاده می‌کنند و از این منابع بدون انتقال ارز استفاده خواهند کرد تا کالای قاچاق وارد کشور کنند؛ یعنی مالیات و تعرفه گمرکی نمی‌دهند و به ارز کشور دست‌اندازی می‌کنند و هم اینکه اقتصاد کشور را به چالش می‌کشند.

منبع