وی با اشاره به مکاتبات و پیگیری‌های انجام شده از سوی رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران با وزیر صنعت، معدن و تجارت و همچنین قائم‌مقام وزیر صمت در امور بازرگانی افزود: کارگروه حمایت و تشویق صادرکنندگان با حضور کلیه دستگاه‌ها و تشکل‌های فراگیر موثر در عرصه صادرات هم اکنون در سازمان توسعه تجارت ایران تشکیل شده و طی جلسات متعدد، شاخص‌های صادرکنندگان پیشرو را استخراج و تدوین کرده است. دبیر کارگروه توسعه صادرات کشور، اعلام کرد: براساس بررسی‌های انجام شده، بسیاری از دستگاه‌ها مطابق شاخص‌های خود، نسبت به تشویق و حمایت از صادرکنندگان پیشرو اقدام می‌کنند که این مساله، ضمن افزایش موازی کاری، بعضا موجبات حمایت از صادرکنندگانی را فراهم می کند که از شاخص‌های سایر دستگاه‌ها برخوردار نیستند. رئیس‌کل سازمان توسعه تجارت ایران، مزیت تشکیل کارگروه مذکور را تجمیع شاخص‌ها و مشوق‌های صادراتی دستگاه‌های مختلف تحت لوای یک چتر واحد عنوان و تصریح کرد: افزایش کارآیی در تخصیص مشوق‌های صادراتی از جمله مزیت این کارگروه است که بر این اساس، از همه نهادهای ذی‌ربط خصوصی یا دولتی درخواست می‌شود تا با هدف اجرایی شدن اهداف تعیین شده در این قالب، نسبت به اعلام شاخص‌ها و امتیازات پیشنهادی به سازمان توسعه تجارت ایران اقدام کنند.

منبع