طبق این گزارش مقرر شد، کالاهایی که امکان انجام تشریفات آن از طریق گمرک مقدور نیست و جزء ممنوعیت‌های ورود به کشور نیز نیستند، طبق قانون امور گمرکی و همچنین قانون تاسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، برای تعیین تکلیف به این سازمان واگذار شوند. در این راستا جمشید قسوریان جهرمی، مدیرعامل سازمان اموال تملیکی ضمن اعلام آمادگی کامل این سازمان برای تسریع در روند تعیین تکلیف کالاهایی که به این سازمان واگذار می‌شود، از کالاهای کانتینری موجود در بندر شهید رجایی نیز بازدید به‌عمل آورد. مهدی فتحی، مدیر جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی استان هرمزگان  نیز گزارشی درخصوص کالاهای متروکه کانتینری این بندر ارائه داد. به گفته او،‌ میزان کالای متروکه کانتینری تعیین تکلیف شده در سال گذشته ۱۷۳۱ کانتینر بوده که نسبت به سال ۹۶، معادل ۸۷ درصد رشد داشته است. فتحی در ادامه گفت: ۵۳۲۴ پرونده کالاهای فله نیز در سال ۹۷ تعیین تکلیف کرده‌ایم که ۹۴ درصد رشد نسبت به سال ۹۶ داشته است. وی اظهار کرد: میزان تعیین تکلیف کالاهای قاچاق و متروکه در سه ماه نخست سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۲۳۳ درصد رشد داشته است.

منبع