بدیهی است نه‌تنها شهروندان ایرانی بلکه مردم جهان به این رویکرد روی خوشی نشان نخواهند داد و واضح است که حتی این نوع رفتار در آمریکا نیز طرفداری به غیر از رئیس‌جمهور هنجارشکن این کشور ندارد. با وجود این رفتار سراسر کینه‌توزانه آمریکا، متانت و دیپلماسی ایران موجب شده تا رهبران جهان برخلاف تمام روال‌های گذشته نه در همراهی با آمریکا که در هم مسیری با ایران راهکارهایی برای همکارهای مشترک و بدون انگ تحریم ارائه دهند.»  بخش دیگری از این بیانیه به اجماع بین‌المللی علیه تحریم‌های آمریکا اشاره دارد و در این‌باره آمده است: «اروپا، کشورهای شرق آسیا، روسیه، هند و بسیاری دیگر از کشورها در سراسر جهان خود را متعهد به خواسته‌های ترامپ نمی‌بینند و این بهترین فرصت برای اجماع‌سازی جهانی علیه او و در راستای نیازهای ایران است. درحال‌حاضر اروپا با ارائه بسته پیشنهادی به ایران اعلام همکاری کرده است. به همین جهت بخش‌خصوصی ایران در کنار دولت و حاکمیت خود را موظف می‌داند مقدمات اجرای این بسته را به بهترین شکل ممکن و به نفع اقتصاد ملی فراهم آورد.» همچنین مسوولیت‌های بخش‌خصوصی در این برهه زمانی نیز موضوع دیگری است که در این بیانیه به آن پرداخته شده است. در این‌باره چنین آمده است:‌ «بخش‌خصوصی برای خود مسوولیت؛ ارتقای سطح دانش مذاکرات، توسعه منطق همکاری با شرکای خارجی، تلاش در جهت امیدآفرینی در جامعه و بهبود اعتماد اجتماعی، حفظ اشتغال و تلاش برای افزایش آن، باقی ماندن در سنگر حراست از اندوخته‌های اقتصاد ملی، حرکت در مسیر اقتصاد سالم و ضدفساد و در یک کلام حضور در جبهه توسعه اقتصاد ایران را تعریف کرده است.»

انتظارات از دولت نیز بخش دیگر بیانیه اتاق بازرگانی تهران است که در این‌خصوص چنین آمده است:‌ «نیاز است دولت در اقداماتی فراگیر و ساختارمند در اصلاح جدی مشکلات اقتصاد ایران مانند بهبود فضای نامساعد کسب‌وکار، اصلاح روندهای زائد و بوروکراتیک مخل کسب و کار، اصلاح فرآیندهای حاکم برنظام مالیاتی،گمرکی، تامین‌اجتماعی و بانکی را فراهم آورد و ضمن برخورد جدی با مفسدان اقتصادی راهکارهایی عملیاتی و اجرایی برای حذف هر نوع رانت و زمینه فسادخیز در اقتصاد کشور را ایجاد کند. در نتیجه آنچه رخ خواهد داد توسعه روابط مبتنی برسرمایه‌گذاری‌های مشترک، افزایش سطح گفت وگوهای تجاری و عقد قراردادهای منجر به تبادل کالا، بهره‌مندی هرچه بیشتر صنایع کشور از تکنولوژی‌های روزآمد مستقر در اروپا، افزایش سطح همکاری‌های بانکی و مالی با اروپا و در نهایت توسعه منطق گفت‌وگوی سازنده اقتصادی به‌جای تخاصم از طریق تحریم‌ها خواهد بود. امروز نیاز است ضمن تکریم رفتار منطقی اروپا از آنها بخواهیم به عهد خود با ایران پایبند بمانند و در توسعه همکارهای مشترک با ایران شجاع باشند. به‌طور حتم در سایه وحدت عمومی درکشور، درایت مقام معظم رهبری در هدایت مسیر اقتصاد و جامعه ایران، قدرت و قوت دولت در جهت رفتارهای اصلاحی و شجاعانه و حضور موثر بخش‌خصوصی در عرصه اقتصاد می‌توان از مانع تحریم‌های آمریکا عبور کرد و یکبار دیگر نشان داد که هیچ منطقی بالاتر از گفت‌وگو و هیچ ارزش اخلاقی معتبرتر از وفای به عهد وجود ندارد.»

منبع