کدام استان‌ها کمترین و بیشترین تورم را دارند؟

Taadol-03-1

 

مرکز آمار ایران آخرین نرخ تورم استان‌های کشور را اعلام کرد که بر این اساس بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام ٣٩,٩ درصد و کمترین آن مربوط به استان کرمان با ٢۶.١ درصد است. ایلام از جمله استان‌های محروم ایران است که در شرایط عادی نیز زندگی مردم این استان با مشکلات فراوانی مواجه است و حالا براساس اعلام مرکز آمار ایران، تامین معیشت در این استان از گذشته نیز سخت‌تر شده است. در طرف دیگر بیشترین افزایش قیمت در میان اقلام خوراکی به رب گوجه فرنگی با افزایش ۲۲۷٫۸ تعلق گرفت و پس از آن موز و گوجه فرنگی بیشترین افزایش را از سر گذراندند.

رب گوجه و گوجه فرنگی از اقلامی هستند که مصرف زیادی در غذاهای ایرانی دارند و افزایش شدید قیمت آنها می‌تواند بیش از اقلام دیگری چون موز یا هلو سفره معیشت خانوار ایرانی را هدف بگیرد. با توجه به اینکه شتاب تورم در مهرماه اندکی نسبت به شهریور کاهش داشته، که این در نوع خود برای سال ۱۳۹۷ یک اتفاق ویژه محسوب می‌شود، چنانچه این روند در ماهای آینده نیز ادامه یابد، باید برای مساله معیشت فرودستان چاره‌جویی شود. البته آن طور که رییس‌جمهوری و سرپرست پیشین وزارت کار گفته‌اند، دولت به زودی اقدام به پخش سبدهای غذایی در سراسر کشور می‌کند که به گفته مسوولان این سبدهای غذایی حدود ۵۰ درصد خانوارهای کشور را در بر می‌گیرد. نکته جالبی که در گزارش مرکز امار ایران به چشم می‌خورد این است که استان کرمان در تمام شاخص‌های تورم، اعم از شهری و روستایی کمترین نرخ تورم در کشور را دارد. در واقع هم در بخش میانگین تورم استانی، هم در بخش تورم خانوارهای شهری و هم در بخش خانوارهای روستایی، نرخ تورم استان کرمان از تمام استان‌های کشور کمتر است. درنتیجه می‌توان نتیجه گرفت مردم این استان کویری نسبت به استان‌های دیگر کمتر با مشکلات روزمره ناشی از نوسان اقتصادی اخیر مواجه شدند.

استان تهران نیز نرخ تورم نقطه به نقطه و سالیانه بالاتری از سطح کشور داشته است

به گزارش تعادل، در مهر ماه ١٣٩٧ عدد شاخص کل برای خانوارهای کشور (١٠٠=١٣٩۵) به ١۴۴,١ رسید که نسبت به ماه قبل ٧.١ درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای کشور مربوط به استان ایلام با ٩.۵ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان قم با ۵.٠ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل یا همان تورم نقطه به نقطه برای خانوارهای کشور ٣٢.٨ درصد می‌باشد. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه مربوط به استان ایلام با ٣٩.٩ درصد و کمترین آن مربوط به استان کرمان ٢۶.١ درصد است. یعنی خانوارهای ساکن استان ایلام به‌طور متوسط ٧.١ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای ساکن استان کرمان بطور متوسط ۶.٧ درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به مهر ١٣٩۶ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. نرخ تورم دوازده ماه منتهی به مهر ماه ١٣٩٧ برای خانوارهای کشور به عدد ١٣.۴ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماه مربوط به استان لرستان با تورم ١۶.۶ درصدی و کمترین آن مربوط باز هم به استان کرمان با ١٠.۴درصد تورم تعلق گرفت. شکاف نرخ تورم دوازده ماه استان‌ها در مهر ماه ۶.٢ درصد است که نسبت به ماه قبل یک واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

 

استان کرمان کمترین میزان افزایش قیمت

در مهر ماه ١٣٩٧ عدد شاخص کل برای خانوارهای شهری به ١۴٣,۶ رسید که نسبت به ماه قبل ۶.٨درصد افزایش نشان می‌دهد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای شهری مربوط به استان ایلام با ٩.٨ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان فارس با ۴.۴ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل، ‌تورم نقطه به نقطه، برای خانوارهای شهری کشور ٣٢,۴ درصد است. بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای شهری مربوط به استان ایلام با ۴٠.۶ درصد و کمترین آن باز هم مربوط به استان کرمان با ٢۵.۵ درصد است، یعنی خانوارهای شهری ساکن استان ایلام بطور متوسط ٨.٢ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای شهری ساکن استان کرمان بطور متوسط ۶.٩ درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به مهر ١٣٩۶ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند. نرخ تورم دوازده ماه منتهی به مهر ماه ١٣٩٧ برای خانوارهای شهری به عدد ١٣.۴ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماه مربوط به استان همدان با ١٧.٣ درصد و کمترین آن مربوط به استان یزد ١١.٠ درصد است. شکاف نرخ تورم دوازده ماه استان‌ها در مهر ماه ۶.٣ درصد است که نسبت به ماه قبل ٠.٣ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

تورم خانوارهای روستایی بیش از شهرها

در مهر ماه ١٣٩٧ عدد شاخص کل برای خانوارهای روستایی کشور به ۱۴۶٫۸۱رسید که نسبت به ماه قبل ٣.٨ درصد افزایش نشان می‌دهد تا به این ترتیب تورم مهرماه در مناطق روستایی بیش از تورم در مناطق شهری باشد. در این ماه بیشترین نرخ تورم ماهانه خانوارهای روستایی مربوط به استان خراسان شمالی با ۱۲٫۵ درصد افزایش و کمترین نرخ تورم ماهانه مربوط به استان سمنان با ۵.٣ درصد افزایش است. درصد تغییر شاخص کل خانوارهای روستایی نسبت به ماه مشابه سال قبل یا همان تورم نقطه به نقطه ٣۵.٣ درصد است.

بیشترین نرخ تورم نقطه به نقطه خانوارهای روستایی نیز مربوط به کردستان با ۴٣.١ درصد و کمترین آن مربوط به استان کرمان ٢٧.۵ درصد است، یعنی خانوارهای روستایی ساکن استان کردستان بطور متوسط ٧.٨ درصد بیشتر از میانگین کل کشور و خانوارهای روستایی ساکن استان کرمان بطور متوسط ٧.٨ درصد کمتر از میانگین کل کشور نسبت به مهر ١٣٩۶ برای خرید یک «مجموعه کالا و خدمات یکسان» هزینه کرده‌اند.  نرخ تورم دوازده ماه منتهی به مهر ماه ١٣٩٧ برای خانوارهای روستایی کشور به ١٣.٠ درصد رسید. بیشترین نرخ تورم دوازده ماه مربوط به استان چهارمحال وبختیاری با ١۶.٣ درصد و کمترین آن مربوط به استان کرمان ٨.٠ درصد است. شکاف نرخ تورم دوازده ماه استان‌ها در مهر ماه ٨.٣ درصد است که نسبت به ماه قبل ٠.۴ واحد درصد افزایش نشان می‌دهد.

رب گوجه و گوجه فرنگی پیشتاز افزایش قیمت اقلام خوراکی

در بخش اقلام خوراکی نیز، وضعیت قیمت برخی از مواد خوراکی چندان مناسب نیست و افزایش قیمت در این دست از کالاها بسیار چشمگیر بوده است. در همین رابطه و همانطور که از قبل نیز قابل پیش‌بینی بود، بیشترین افزایش قیمت نسبت مهر ماه سال گذشته مربوط به «رب گوجه فرنگی» با ٢٢٧,٨ درصد افزایش و پس از آن « موز » با ۱۶۸٫۲ درصد افزایش و «گوجه فرنگی » با ١۴٧.۴ درصد افزایش است.

بر اساس نتایج به دست آمده در مهر ماه ١٣٩٧، بیشترین افزایش قیمت در ماه جاری نسبت به ماه گذشته، مربوط به اقلام «رب گوجه فرنگی» با ٨٩,٧ درصد افزایش، «سیب زمینی » با ۴۶.١ درصد افزایش و « گوجه فرنگی» با ۴٠.۵ درصد افزایش بوده است. همانطور که مرکز آمار اعلام کرد سه قلم از کالاهایی که در آشپرخانه ایرانی‌ها نقش پررنگی دارند، بیشترین افزایش را در یک ماه گذشته داشتند و به این ترتیب می‌توان ادعا کرد تورم اقلام خوراکی در سفره معیشتی خانوارها به‌شدت اثرگذار بوده است. هرچند به نظر می‌رسد چنانچه از تب و تاب تورمی در کشور کاسته شود، قیمت این اقلام نیز باید تا حدی تعدیل شود. همچنین در این ماه اقلام «پرتقال محصول داخل» ٣٢.٩ درصد و «سیب درختی زرد » ۴.۴ درصد، نسبت به ماه قبل کاهش قیمت داشته‌اند. همچنین قیمت خیار نیز نسبت به ماه گذشته کاهشی اندک داشته است. با توجه به اینکه فصل برداشت سیب و پرتقال آغاز شده، به نظر می‌آمد بخشی از افزایش قیمت این دو میوه نسبت به شهریور ماه کاهش یابد و حالا براساس اعلام مرکز آمار قیمت پرتقال ایرانی حدود یک سوم کمتر از قیمتی است که در آخرین ماه تابستان سال جاری اعلام شده بود.

بیشترین افزایش قیمت نسبت به ماه مشابه سال قبل یا همان تورم نقطه به نقطه مربوط به «رب گوجه فرنگی» با ٢٢٧,٨ درصد افزایش و پس از آن « موز » با ١۶٨.٢ درصد افزایش و « گوجه فرنگی » با ١۴٧.۴ درصد افزایش است.

منبع

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یک × پنج =