وی خواستار بهره‌مندی سازمان توسعه تجارت ایران از پیشنهادی اعضای کمیته کارشناسی شورای‌عالی توسعه صادرات غیرنفتی در بهبود محتوای برنامه روز ملی صادرات شد و گفت: امسال نیز همانند سال‌های گذشته طی نشست‌هایی با اعضای کارگروه انتخاب صادرکنندگان ممتاز و نمونه ملی شاخص‌های انتخاب و امتیازدهی بررسی شد و پس از آن بیش از ۵۰۰ شرکت در مدت زمان ۳۵ روز در سامانه نمونش ثبت‌نام کردند. مودودی اظهار کرد: از میان متقاضیان شرکت در این رویداد، ۴۵۰ شرکت فرآیند ثبت‌نام را تکمیل کردند که براساس مصوبه هیات‌وزیران و درنظر گرفتن شاخص‌ها، از هر گروه کالایی ۳ تا ۴ شرکت گزینش شدند. معاون توسعه صادرات کالا و خدمات سازمان توسعه تجارت افزود: پس از اخذ آمار از گمرک ایران، سازمان ملی استاندارد ایران و اتاق‌های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مورد راستی‌آزمایی قرار گرفتند و در نهایت پس از برگزاری ۸ جلسه با اعضای کارگروه انتخاب صادرکنندگان ممتاز و نمونه ملی فهرست منتخبان نهایی شد. در ادامه این جلسه حاضران به لزوم ایجاد ساختار منسجم شرکت‌های تخصصی صادرات، بررسی بیشتر موضوع پیمان‌سپاری ارزی، توجه بیش از پیش به صادرات خدمات فنی و مهندسی و بررسی مسائل مرتبط با حوزه ICT اشاره کردند.

منبع