به گزارش «ایرنا» نمایندگان مجلس با اصلاح قانون صدور چک، بانک‌ها را مکلف کردند در‌صورتی‌که موجودی حساب صادرکننده چک کمتر از مبلغ قیدشده باشد، موجودی را به دارنده چک بپردازند و کسری مبلغ را نیز برای پیگیری در سامانه یکپارچه بانک مرکزی وارد کنند و کد رهگیری بدهند. به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند که قوانین چک درخصوص چک‌های الکترونیکی لازم‌الاجرا شود. همچنین نمایندگان مجلس شورای اسلامی  در این طرح فرصت۲۴ ساعته برای بانک‌ها در نظر گرفتند. تا درقبال چک‌های بی‌محل اقدام کنند. نمایندگان مردم در خانه ملت همچنین بانک‌ها را مکلف کردند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود صرفا از طریق سامانه صدور یکپارچه چک (صیاد) نزد بانک مرکزی اقدام کنند. ازسوی دیگر نمایندگان مجلس شورای اسلامی مقرر کردند که دارنده چک با ارائه گواهی از دادگاه امکان دریافت خسارت داشته باشد.

منبع