آمار اعلام شده بیانگر آن است که از مجموع ۱۶ زیر گروه بخش‌های مذکور که در مدت زمان مورد بررسی خواستار دریافت جواز شده‌اند، روند صدور مجوز برای ۱۰ زیرگروه مثبت بوده و ۶ زیرگروه نیز مدت زمان مورد بررسی را با کاهش درخواست برای دریافت جواز سپری کرده‌اند.  آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیانگر آن است که از مجموع بخش‌هایی که در مدت زمان مورد بررسی برای آنها مجوز صادر شده است دو بخش «معدن» و «پژوهش، فنی و مهندسی، تحقیق و توسعه»  در برخی زیرگروه‌های خود افت صدور جواز را تجربه کرده‌اند. آمار مذکور بیانگر آن است که اظهار خوش‌بینی فعالان اقتصادی نسبت به بازگشت رونق به بخش صنعت در حال تحقق است و آمار مذکور را می‌توان آَشتی سرمایه‌گذاران با بخش‌های مختلف دانست.  براساس آمار اعلام شده در دوره زمانی مذکور در مجموع ۱۶ هزار و ۶۲ فقره «جواز تاسیس» در کشور صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد نزدیک به ۱۹ درصدی داشته است. در مدت زمان مشابه سال گذشته در مجموع ۱۳ هزار و ۴۹۵ فقره جواز تاسیس در کشور صادر شده بود. آمار اعلام شده حکایت از آن دارد که علاوه بر جوازهای تاسیس صادره به لحاظ تعداد، سرمایه پیش‌بینی شده برای جوازهای تاسیس نیز رشد بیش از ۱۶ درصدی داشته است. سرمایه پیش‌بینی شده برای جوازهای تاسیس صادره در ۱۰ ماه منتهی به دی سال جاری بیش از یک میلیون و ۲۵۱ هزار میلیارد ریال ثبت شده است. اما با توجه به آمار اعلام شده می‌توان گفت اشتغال پیش‌بینی شده برای جوازهای تاسیس صادره نیز در مدت زمان مورد بررسی از رشد بی‌نصیب نبوده است، به‌طوری که برای ۱۶ هزار و ۶۲ فقره جواز تاسیس صادره در مدت زمان مورد بررسی، در مجموع ۳۶۲ هزار و ۴۹۲ نفر شغل در کشور پیش‌بینی شده که نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل رشدی ۵/ ۲۱ درصدی داشته است.

اما آمار اعلام شده همچنین از مثبت بودن روند صدور پروانه بهره‌برداری در مدت زمان مورد بررسی حکایت دارد. براساس آمارهای اعلام شده در مدت زمان مورد بررسی، ۴ هزار و ۶۴۳ فقره پروانه بهره‌برداری صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد بیش از ۵ درصدی را ثبت کرده است. پروانه بهره‌برداری صادره در مدت زمان مشابه سال قبل برابر با ۴ هزار و ۴۱۱ فقره بوده است. از سوی دیگر، براساس آمار اعلام شده سرمایه محقق شده برای پروانه‌های بهره‌برداری صادره نیز در مدت زمان مورد بررسی رشد ۱۷درصدی داشته است؛ سرمایه محقق شده برای پروانه‌های بهره‌برداری صادره بیش از ۲۲۴ هزار میلیارد ریال بوده است. اما اشتغال‌زایی صورت گرفته به واسطه ۴ هزار و ۶۴۳ فقره پروانه بهره‌برداری صادره نیز در مدت زمان مورد بررسی رشدی ۵/ ۱۷ درصدی داشته،‌ با توجه به آمار اعلام شده در مدت زمان مورد بررسی در مجموع ۷۷ هزار و ۴۴۰ نفر شغل در کشور ایجاد شده است. رشد دو بخش جواز تاسیس و پروانه بهره‌برداری در مدت زمان مورد بررسی در حالی است که بخش معدن که شامل سه زیرگروه پروانه اکتشاف، گواهی کشف و پروانه بهره‌برداری می‌شود، در مدت زمان مورد بررسی در دو گروه گواهی کشف و پروانه بهره‌برداری روند نزولی در دریافت جواز داشته است.

براساس آمار اعلام شده در مدت زمان مورد بررسی، در مجموع ۹۳۷ فقره «پروانه اکتشاف» در کشور صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۵۳ درصدی داشته است. اما براساس آمارها در مدت زمان مورد بررسی و در بخش گواهی کشف در مجموع ۴۰۱ فقره مجوز در مدت زمان مورد بررسی در کشور صادره شده که افت حدود ۱۲ درصدی نسبت به سال قبل داشته است. در بخش پروانه بهره‌برداری معدنی نیز در ۱۰ ماه منتهی به دی سال جاری در مجموع ۵۸۱ فقره پروانه بهره‌برداری ثبت شده که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته افت ۱۷ درصدی داشته است. همچنین داده‌های آماری نشان دهنده آن است که در بخش «پروانه‌های صنفی» نیز در مدت زمان مورد بررسی، در مجموع ۳۱۸ هزار و ۸۳۰ فقره پروانه صنفی در کشور ثبت شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد ۲/ ۰ درصدی داشته است. اما در آمار اعلام شده در بخش «تجارت خارجی» نیز که در برگیرنده کارت بازرگانی می‌شود، آمارها از صدور ۶هزار و ۶۰۸ فقره کارت در مدت زمان مورد بررسی حکایت دارد که رشدی حدود ۴ درصد را برای این بخش به همراه داشته است.

برای بخش تجارت خارجی در ماه‌های پیشین در کنار زیرگروه «کارت بازرگانی» زیر گروه «نمایندگی‌های خارجی» نیز درنظر گرفته شده بود که با توجه به آمار ۱۰ ماه منتهی به دی سال جاری می‌توان گفت این زیرگروه از لیست جوازهای صادره حذف شده است.

«تجارت الکترونیک» یکی دیگر از ۶ گروه مورد بررسی در جدیدترین گزارش وزارت صنعت، معدن و تجارت است. این بخش که به سه زیرگروه «گواهی امضای الکترونیکی»، «نماد الکترونیکی» و «پروانه‌های بهره‌برداری نرم‌افزار» تقسیم شده، در مدت زمان مورد بررسی توانسته در هر سه زیرگروه رشد مثبت در صدور جواز را تجربه کند. براساس آمار اعلام شده در ۱۰ ماه منتهی به دی سال جاری صدور «گواهی امضای الکترونیکی» معادل ۵۹ هزار و ۱۷۱ فقره، صدور «نماد الکترونیکی» معادل ۹ هزار و ۴۲۶ فقره و صدور «پروانه بهره‌برداری نرم‌افزار» نیز ۱۷ فقره بوده است که به ‌ترتیب نسبت به مدت مشابه سال قبل، رشد بیش از ۳۲، ۴ و ۲۱ درصدی را ثبت کرده‌اند. اما براساس آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در مدت زمان مورد بررسی ششمین گروه مورد بررسی به گروه «پژوهش، فنی و مهندسی، تحقیق و توسعه» اختصاص دارد که شامل ۶ زیرگروه «جواز خدمات فنی و مهندسی»، «پروانه فنی و مهندسی»، «جواز تاسیس مرکز پژوهش‌های صنعتی و معدنی»، «پروانه مرکز پژوهش‌های صنعتی و معدنی»، «گواهی تحقیق و توسعه» و «پروانه تحقیق و توسعه» است.

با توجه به آمار مذکور در زیرگروه نخست که «جواز خدمات فنی و مهندسی» جانمایی شده، در مدت زمان مورد بررسی ۲۶۵ فقره جواز صادر شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل افت حدود ۴ درصدی داشته است. همچنین تعداد «پروانه فنی و مهندسی» در مدت زمان مذکور ۹۶ فقره بوده که در مقایسه با مدت زمان سال قبل، بیش از ۵۰ درصد افت داشته است. آمارها نشان می‌دهد در زیرشاخه «جواز تاسیس مرکز پژوهش‌های صنعتی و معدنی» نیز ۱۸ فقره جواز ثبت شده است که نسبت به مدت زمان مشابه سال گذشته، رشد حدود ۶ درصدی داشته است. جواز صادره برای «پروانه مرکز پژوهش‌های صنعتی و معدنی» نیز در دوره زمانی مورد بررسی ۸ فقره بوده که نسبت به نیمه نخست سال قبل، افت ۵۰ درصدی داشته است. همچنین بررسی‌ها نشان می‌دهد، زیرگروه «گواهی تحقیق و توسعه» نیز در مدت زمان مورد بررسی با دریافت ۱۹۴ فقره مجوز افت ۵/ ۲ درصدی را تجربه کرده است. آمار اعلام شده از رشد  جوازهای صادره برای «پروانه تحقیق و توسعه» حکایت دارد، به‌ گونه‌ای‌ که در مدت زمان مورد بررسی در مجموع ۱۴۰ فقره جواز تاسیس برای این بخش در کشور صادر شده که رشدی بیش از ۴۱ درصدی داشته است.


منبع