ارزیابی‌ها نشان می‌دهد ارزش دلاری محصولات در بخش کشاورزی و شکار و جنگلداری در فصل پاییز ۹۶ نسبت به فصل مشابه سال قبل از رشد مثبت ۸۲/ ۱۰۹ درصدی برخوردار بوده است. همچنین درصد تغییرات آن نسبت به فصل گذشته (تابستان ۹۶) مثبت ۱۴/ ۲۷۵ ارزیابی می‌شود. ارزش دلاری واردات این محصولات از این بخش در فصل پاییز ۹۶ نیز نسبت به فصل مشابه سال قبل با رشد مثبت ۰۸/ ۷ درصدی روبه‌رو شده است. ارزش دلاری صادرات محصولات بخش شیلات در فصل پاییز امسال نیز نسبت به فصل مشابه سال قبل رشد منفی ۴/ ۷۸ درصدی را تجربه کرده و درصد تغییرات آن نسبت به فصل تابستان امسال، منفی ۲۹/ ۶۲ درصد بوده است. از سوی دیگر آمارها نشان می‌دهد ارزش دلاری واردات محصولات بخش شیلات در مدت‌زمان مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل رشد منفی ۲۳/ ۲۹ درصدی را ثبت کرده و نسبت به تابستان ۹۶ نیز از رشد مثبت ۴۲/ ۲۱ درصدی برخوردار بوده است. بخش استخراج معدن هم در مدت زمان مذکور رشد منفی ۶۴/ ۷۷ درصدی را نسبت به مدت زمان مشابه سال قبل تجربه کرده است.

این در حالی است که درصد تغییرات بخش استخراج نسبت به فصل تابستان ۹۶، منفی ۴۶/ ۸۵ بوده است. ارزش دلاری واردات محصولات این بخش نیز در مدت زمان مورد بررسی نسبت به فصل مشابه سال قبل از رشد مثبت ۷۵/ ۵۹ درصدی برخوردار شده و درصد تغییرات آن نسبت به تابستان امسال نیز مثبت ۶۶/ ۲۶ بوده است. آمارها همچنین نشان می‌دهد ارزش دلاری صادرات محصولات بخش صنعت در فصل پاییز ۹۶ نسبت به فصل مشابه سال قبل با رشد مثبت ۹۴/ ۴۲ درصدی همراه بوده و درصد تغییرات آن نیز نسبت به فصل گذشته مثبت ۸۷/ ۴۹ برآورد می‌شود. ارزش دلاری واردات محصولات بخش صنعتی نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد مثبت ۲/ ۱۶ درصد داشته و همچنین نسبت به تابستان امسال رشد مثبت ۱۴/ ۱۴ داشته است.


منبع