به گزارش روابط‌عمومی کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران، با تایید هیات‌مدیره شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد (اکوساک)، کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران توانست برای نخستین بار به‌عنوان یک تشکل اقتصادی به عضویت یکی از ارکان اصلی سازمان ملل متحد در آید و در کنار مقامات دولتی کشور در جلسات این سازمان حضور یابد.

عضویت کانون انجمن‌های صنایع غذایی ایران در این سازمان در رتبه سازمان غیردولتی با مقام مشورت خاص قرار دارد که به این تشکل این امکان را می‌دهد تا علاوه بر شرکت در جلسات رسمی شورای اجتماعی و اقتصادی سازمان ملل متحد، با سازمان‌های تابعه و دبیرخانه سازمان ملل، برنامه‌ها، کارگزاری‌ها و صندوق‌های مالی این سازمان از طرق مختلف وارد تعامل اقتصادی شود.


منبع