ضرورت تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری در کشور

انارکی محمدی در ادامه تصریح کرد: اقدامات اولیه برای انعقاد پیمانی پولی با ترکیه انجام شده و این مهم باید اجرایی بشود؛ چراکه در صورت عملیاتی شدن این پیمان پولی، ارزی مانند دلار در مبادلات اقتصادی بین دو کشور حذف می‌شود. وی با تاکید بر ضرورت تسهیل شرایط سرمایه‌گذاری در کشور به خبرگزاری خانه ملت گفت: به‌کارگیری ‌پول‌های ملی بین دو کشور در زمینه تامین مالی تجارت و سرمایه‌گذاری نقش مهمی دارد. این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی یادآور شد: علاوه بر ترکیه، باید با کشورهایی مانند عراق، روسیه و چین نیز پیمان پولی منعقد شود، همچنین برای ارتقای روابط اقتصادی با کشورهایی که می‌توانند بازار هدف برای صادرکنندگان ایرانی محسوب شوند باید تدابیری اتخاذ و برنامه‌ریزی شود.


منبع