طبق این طرح ابتدا قرار بود ۷۵۰۰ واحد تولیدی کوچک و متوسط معادل ۱۶ هزارمیلیارد تومان تسهیلات بانکی دریافت کنند، اما با پیشرفت کار درنهایت حدود ۲۴ هزار واحد تولیدی صنعتی و کشاورزی ۱۷ هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت کردند. این در حالی است که در سال‌جاری نیز این طرح به‌عنوان مکمل طرح قبلی در جهت پرداخت تسهیلات به ۳۰ هزار واحد تولیدی مدنظر تصمیم‌سازان کشور قرار گرفته است.  به گفته صالحی نیا  هماهنگی لازم با بانک‌مرکزی جهت ابلاغ دستورالعمل لازم برای رفع محدودیت‌های مرتبط با جذب تسهیلات از سوی واحدهای کوچک و متوسط تولیدی شامل رفع محدودیت تخصیص اعتبارات به واحدهای دارای بدهی معوق، مساعدت در بدهی‌های غیرجاری آنان، رفع اثر چک‌های برگشتی و همچنین نسبت مالکانه بنگاه‌ها انجام شده است. صالحی‌نیا هماهنگی با سازمان امور مالیاتی برای تقسیط پلکانی بدهی‌‌های مالیاتی واحدهای تولیدی و هماهنگی لازم با سازمان تأمین‌اجتماعی برای تمدید بخشنامه ایجاد تسهیلات برای کارفرمایان مدیون مشمول قانون تامین اجتماعی را از جمله اقدامات انجام شده در این راستا دانست و گفت: امکان ثبت‌ نام واحدهای کوچک و متوسط جهاد کشاورزی شامل: صنایع تبدیلی و تکمیلی، واحدهای صید و صیادی، واحدهای تولید نهال و بذر، واحدهای گلخانه‌‌ای و واحدهای آبزی‌ پروری در سامانه بهین‌‌یاب نیز فراهم شده است.


منبع