کدام گروه از رشته‌های صنعتی ارزآورترند؟ بررسی آمار صادرات صنعتی در پایان مرداد سال‌جاری بیانگر آن است که از میان ۲۴ گروه صنعتی گروه «ساخت مواد و محصولات شیمیایی» بیشترین ارزآوری را ثبت کرده است.

براساس ارزیابی صورت گرفته در رتبه بعدی گروه‌های «ساخت کک، فرآوردهای حاصل از تصفیه نفت و سوخت‌های هسته‌ای»، «ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی‌ها»، «ساخت فلزات اساسی»، «ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی» عنوان ارزآورترین گروه‌های صنعتی را به خود اختصاص داده‌اند. ارزش صادراتی این پنج گروه صنعتی بالغ بر ۱۱ میلیارد و ۵۵۷ میلیون دلار بوده است.آمارهای اعلام‌شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت بیانگر آن است که از میان ۲۴ گروه فعال در نیمه تابستان سال‌جاری در مجموع ۱۵ گروه رشد صادرات را به لحاظ ارزشی تجربه کرده‌اند.

روند رو به رشد صادرات محصولات صنعتی در حالی است که در سال‌های تحریم صادرات محصولات صنعتی همواره با چالش‌های بسیاری مواجه بود؛ چالش‌هایی که افت صادرات محصولات صادراتی را به همراه داشت و موجب شد تا فعالان صنعتی بخش اعظمی از بازارهای صادراتی خود را از دست بدهند، اما در حال‌حاضر شرایط برای صادرات محصولات صنعتی فراهم شده به‌طوری که آمار اعلام شده از رشد صادرات محصولات صنعتی و معدنی حکایت دارد. براساس آمارهای اعلامی در پنج ماه منتهی به مرداد امسال به لحاظ ارزشی رشد صادرات بخش صنعت ۶/ ۲ درصد ثبت شده و رشد صادرات بخش معدن نیز نزدیک به ۵۴ درصد ثبت شده است. با توجه به این آمار می‌توان گفت دو گروه صنعت و معدن در مدت زمان مورد بررسی توانسته‌اند افت صادرات خود در سال‌های گذشته را جبران کنند.

ارزآورترین صنایع

براساس آمارهای اعلام‌شده ارزآوری گروه «ساخت مواد و محصولات شیمیایی» در مدت زمان موردبررسی برابر ۴ میلیارد و ۶۷۱ میلیون دلار بوده و به این طریق این گروه عنوان ارزآورترین گروه صنعتی در نیمه تابستان را به خود اختصاص داده است. «ساخت کک، فرآورده‌های حاصل از تصفیه نفت و سوخت‌های هسته‌ای» دومین گروهی است که در این مدت بیشترین ارز را وارد کشور کرده است و مجموع ارز وارد شده به واسطه این گروه برابر دو میلیارد و ۵۸۱ میلیون دلار بوده است. اما ارز وارد شده به واسطه صادرات گروه «ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی‌ها» نیز در نیمه تابستان برابر با یک میلیارد و ۹۷۷ میلیون دلار ثبت شده است، ارزش صادرات گروه «ساخت فلزات اساسی» نیز برابر با یک میلیارد و ۷۱۶ میلیون دلار بوده و مجموع ارزآوری گروه «ساخت محصولات کانی غیرفلزی» نیز برابر با ۶۱۲ میلیون دلار ثبت شده است.

از سوی دیگر، براساس آمار اعلام شده بیشترین رشد به لحاظ ارزش صادرات نسبت به مدت مشابه سال قبل به گروه «ساخت رادیو، تلویزیون و وسایل ارتباطی» اختصاص داشته است. این گروه در مدت زمان مورد بررسی رشدی نزدیک به ۱۸۲ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده است؛ مجموع صادرات این گروه در پنج ماه منتهی به مرداد سال‌جاری برابر با پنج میلیون دلار بوده است. گروه «ساخت مبلمان، ‌مصنوعات طبقه‌بندی نشده در جای دیگر» دومین گروهی است که در دوره زمانی مورد ارزیابی نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ ارزشی رشد را تجربه کرده و مجموع رشد این گروه بیش از ۸۳ درصد ثبت شده است؛ ارزآوری حاصل از صادرات این گروه کالایی نیز برابر با ۲۳ میلیون دلار بوده است. اما گروه «ساخت ابزار پزشکی، ابزار اپتیکی و ابزار دقیق، ساعت‌های مچی و انواع دیگر ساعت» نیز با ارزآوری ۲۰میلیون دلاری در مدت زمان مذکور نسبت به دوره زمانی مشابه سال قبل رشد بیش از ۸۱درصدی را تجربه کرده است.

پیشروان صادرات به لحاظ وزنی

آمار اعلام شده همچنین حکایت از آن دارد که از میان ۲۴ گروه فعالیت صنعتی، پنج گروه «ساخت مواد و محصولات شیمیایی»، «ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی»، «ساخت کک، فرآورده‌های حاصل از تصفیه نفت و سوخت‌های هسته‌ای»، «ساخت فلزات اساسی» و «ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی‌ها» بیشترین رشد صادرات را به لحاظ وزنی تجربه کرده‌اند.

براساس داده‌های اعلام شده «ساخت مواد و محصولات شیمیایی» در مدت زمان موردبررسی بیش از ۸ میلیون تن بوده، صادرات «ساخت سایر محصولات کانی غیرفلزی» نیز بیش از ۸ میلیون تن ثبت شده است. از سوی دیگر، صادرات گروه « ساخت کک، فرآورده‌های حاصل از تصفیه نفت و سوخت‌های هسته‌ای» نیز در این دوره زمانی ۶ میلیون و ۸۵۲ میلیون تن بوده است. گروه «ساخت فلزات اساسی» نیز در این مدت سه میلیون و ۸۹۲ تن صادرات داشته و سهم گروه «ساخت محصولات غذایی و انواع آشامیدنی‌ها» نیز بیش از دو میلیون تن ثبت شده است.

وضعیت گروه‌های معدنی

رشد صادرات بخش معدن را می‌توان به دو گروه «استخراج کانسارهای فلزی» و «استخراج سایر معادن طبقه‌بندی نشده در جای دیگر» نسبت داد. ارزآوری «استخراج کانسارهای فلزی» بیش از ۶۴۵ میلیون دلار بوده که رشد بیش از ۶۰ درصدی داشته، اما ارزآوری «استخراج سایر معادن طبقه‌بندی نشده در جای دیگر» نیز ۵/ ۱۳۵ میلیون دلار با رشدی نزدیک به ۳۱ درصد به لحاظ ارزشی ثبت شده است.

از سوی دیگر آمارهای اعلام شده حکایت از آن دارد که ارزآوری از طریق صادرات «استخراج زغال سنگ و لینگنیت؛ زغال‌سنگ نارس (تورب)» نیز برابر با ۴/ ۱ میلیون دلار بوده و مجموع صادرات این گروه به لحاظ وزنی نیز نزدیک به ۵۴ هزار تن بوده است. صادرات این گروه نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزنی افت نزدیک به ۴۳ درصد  و به لحاظ ارزشی نیز افتی ۴۱ درصدی داشته است. «استخراج نفت خام و گاز طبیعی؛ فعالیت‌های خدماتی جنبی استخراج نفت و گاز، به استثنای بررسی اکتشافی» بیش از ۷ میلیون تن به ارزش حدود ۳میلیارد دلار بوده است، این گروه نیز نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزنی افتی نزدیک به ۳۷ درصد و به لحاظ ارزشی افتی ۲۹ درصدی داشته است.