شهرام موسوی با بیان اینکه در جهت اجرای بند (۲) مصوبه شماره (۱۱۸۴۱۶/  ت/  ۵۰۱۹۳/  هـ) مورخ هشتم آذرماه ۱۳۹۴ هیات وزیران، نشستی مشترک با حضور مرتضی بانک، دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و فرود عسگری، رئیس کل گمرک ایران برگزار شد، اظهار کرد: این نشست به منظور چگونگی استقرار گمرک ایران در مبادی ورودی مناطق آزاد (از خارج از کشور) برگزار و تصمیمات جدیدی گرفته شد که در این راستا تفاهم‌نامه‌ای نیز به امضا رسید. به گفته وی، در این نشست مقرر شد ضمن استقرار فیزیکی گمرک ایران در مبادی ورودی مناطق آزاد و نظارت بر چگونگی ورود کالا و همچنین تایید اطلاعات پس از انجام تشریفات ورود کالا قبل از اظهار توسط گمرک ایران، کالا برای صدور قبض انبار در سامانه جامع انبارداری مناطق آزاد، به سازمان‌های عامل در مناطق آزاد تحویل داده شود.

مدیر گسترش و تسهیل صادرات و امور گمرکی دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی، افزود: هرگونه اظهار کالا و عملیات تشریفات ترخیص اعم از (خرده‌فروشی در سطح مناطق آزاد، مصرف در مناطق و تولید محصول) براساس قوانین و مقررات مناطق توسط سازمان عامل منطقه در سامانه جامع امور گمرکی و سرور گمرک ایران صورت می‌پذیرد، بدیهی است هر یک از مناطق مبادرت به اخذ عوارض مصوب (توسط هر منطقه) خواهند کرد. موسوی در ادامه تصریح کرد: در پایان این نشست مقرر شد طرح مذکور در مناطق آزاد اروند و ارس به‌صورت پایلوت طی مدت یک ماه عملیاتی شود.


منبع