21 آذر 1401

پیامدهای تغییر ترکیب جمعیتی اتاق

به نقل از دنیای‌اقتصاد : با انتشار پیش‌‌‌نویس اصلاحیه قانون اتاق بازرگانی، کم‌‌‌کم ابعاد مختلف تغییرات انجام‌‌‌شده آشکار می‌شود و فعالان و صاحب‌‌‌نظران بخش خصوصی تاثیر این تغییرات بر آینده بخش خصوصی را ارزیابی می‌کنند. از جمله تغییراتی که در پیش‌‌‌نویس فعلی ایجاد شده، در ماده ۱۱ و تغییر ترکیب جمعیتی هیات نمایندگان است. براساس پیش‌نویس اصلاحیه، اعضای این هیات از ۵۱۰نفر با کاهشی چشمگیر به ۳۲۰نفر رسیده، در حالی []