آذر ۱۳, ۱۳۹۵

فهرست گزارش های منتشر شده انجمن مدیران صنایع

برای مشاهده فهرست گزارش ها اینجا کلیک کنید
آذر ۳, ۱۳۹۵

گزارش 136 – آبان 1395

برای مشاهده متن کامل گزارش اینجا را کلیک کنید
آذر ۱, ۱۳۹۵

گزارش 135 – آبان 1395

برای مشاهده متن کامل گزارش اینجا کلیک کنید
مهر ۲۵, ۱۳۹۵

گزارش 134 – مهر 1395

برای مشاهده متن کامل گزارش اینجا را کلیک کنید
مهر ۲۵, ۱۳۹۵

گزارش 133 – مهر 1395

برای مشاهده متن کامل گزارش اینجا کلیک کنید
مهر ۲۵, ۱۳۹۵

گزارش 132 – مهر 1395

برای مشاهده متن کامل گزارش اینجا را کلیک کنید
مهر ۲۵, ۱۳۹۵

گزارش 131 – مرداد 1395

برای مشاهده متن کامل گزارش اینجا را کلیک کنید
مهر ۲۵, ۱۳۹۵

گزارش 130 – مرداد 1395

برای مشاهده متن کامل گزارش اینجا را کلیک کنید.
مهر ۲۵, ۱۳۹۵

گزارش 129 – تیرماه 1395

برای مشاهده متن کامل گزارش اینجا را کلیک کنید
مهر ۲۵, ۱۳۹۵

گزارش 128 – تیرماه 1395

برای مشاهده  متن کامل گزارش اینجا را کلیک کنید
مهر ۲۴, ۱۳۹۵

اظهارنظر کارشناسی درباره افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی موضوع تبصره 35 الحاقی قانون اصلاح بودجه سال 1395 کل کشور مصوب 1395/6/3 مجلس شورای اسلامی.

  برای مشاهده متن کامل اظهار نظر اینجا را کلیک کنید.
مهر ۲۴, ۱۳۹۵

اعلام نظر در مورد پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی پیرامون «ارتقای جایگاه ایران در شاخص های سهولت انجام کسب و کار و مقررات زدایی»

  برای مشاهده متن کامل اظهارنظر اینجا را کلیک کنید.
مهر ۲۴, ۱۳۹۵

نقدی بر اصلاحات پیشنهادی و بازنگری قانون تامین اجتماعی «پیشنهادی اتاق تهران»

  برای مشاهده متن کامل اظهار نظر اینجا را کلیک کنید.
مهر ۲۴, ۱۳۹۵

پیشنهاد برای بهبود در مقررات مربوط به شهرک های صنعتی

برای مشاهده متن کامل اظهارنظر اینجا را کلیک کنید. 
مهر ۲۴, ۱۳۹۵

گزارش 127 – فروردین 1395

  برای مشاهده متن کامل گزارش اینجا را کلیک کنید.
مهر ۲۴, ۱۳۹۵

گزارش 126 – فروردین 1395

  برای مشاهده متن کامل گزارش اینجا را کلیک کنید
اسفند ۲۶, ۱۳۹۴

گزارش 125 – اسفند 1394

محیط زیست در اسناد فرادستی، قوانین و چالشهای کلان مربوط به آن   دانلود
اسفند ۲۶, ۱۳۹۴

گزارش 123 – بهمن 1394

مروری بر اهداف مربوط به مواد «لایحه احکام موردنیاز اجرای برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1399-1395)»  (3) . دانلود
اسفند ۸, ۱۳۹۴

گزارش122 – بهمن 1394

محورهاي كليدي لايحه بودجه سال 1395 كل كشور (ويرايش اول)   دانلود
اسفند ۵, ۱۳۹۴

گزارش 121 – دي 1394

 برای مشاهده متن کامل گزارش اینجا کلیک کنید