رونق تولید در ثلث دوم

آمار رسمی از وضعیت 45 محصول صنعتی و معدنی منتشر شد
 تاریخ چاپ:1395/10/11 
.

انتشار آمار رسمی از وضعیت محصولات منتخب صنعتی و معدنی، از رونق تولید در ثلث دوم سال حکایت دارد. تحلیل آمارها نشان می‌دهد در دوره مورد بررسی از 45 محصول منتخب، 27محصول توانسته‌اند رشد تولید را نسبت به مدت مشابه سال گذشته ثبت کنند. براساس آمار اعلام‌شده در 8 ماه منتهی به آبان امسال «کمباین»، «دوده» و «انواع سواری» بیشترین رشد تولید را تجربه کرده‌اند. به اعتقاد کارشناسان، تسهیل دسترسی به مواد اولیه در صنایع منتخب ناشی از اثرات برجام و تزریق منابع مالی جدید منجر به شتاب گرفتن چرخ تولید شده است.

آمار تولید 45 محصول منتخب صنعتی و معدنی در 8 ماه منتهی به آبان‌ماه از ادامه روند بهبود تولید در بخش صنعت و معدن حکایت دارد. روند رو به رشد تولید در بخش صنعت با لغو تحریم‌های بین‌المللی آغاز و با تسریع دسترسی به مواداولیه و تجهیزات صنعتی شتاب گرفت، به‌طوری‌که براساس آخرین آمار اعلام شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت در 8 ماه منتهی به آبان از میان 32 قلم کالای منتخب صنعتی 21 محصول رشد تولید را تجربه کردند و در این مدت 11محصول با افت تولید مواجه بوده‌اند. از سوی دیگر آمار اعلام شده حکایت از کند شدن روند افت تولیدات محصولات منتخب معدنی دارد، افت تولیدات محصولات معدنی و صنایع معدنی در سال‌جاری آغاز شد به‌طوری‌که اکثر این محصولات در این مدت افت تولید را تجربه کردند، روندی که آمار 8 ماه منتهی به آبان حکایت از توقف آن دارد، به‌طوری‌که از میان 13 محصول منتخب معدنی و صنایع معدنی در مدت زمان مذکور 6 محصول رشد تولید را تجربه کردند، روند بهبودی که در آبان نسبت به مهر نمود بیشتری دارد. تسهیل در روند دسترسی تولیدکنندگان به مواد اولیه مورد نیاز از یکسو و تزریق منابع مالی موردنیاز از سوی دیگر، عمده دلیلی است که فعالان صنعتی بهبود روند تولید در بخش صنعت را به آن نسبت می‌دهند و معتقدند، با گذشت زمان شاهد بهبود بیش از پیش روند تولید در این بخش خواهیم بود. روندی که در بخش معدن و صنایع معدنی به بازشدن گره‌های صادراتی گره‌خورده است که به گفته فعالان این بخش با توجه به تفاهم‌نامه‌هایی که برای صادرات محصولات معدنی صورت گرفت، این چالش نیز در حال برطرف شدن است و این امر رشد تولید در گروه محصولات معدنی را به همراه داشته است.


محصولات منتخب با رشد مثبت

براساس آمار اعلام شده در 8 ماه منتهی به آبان امسال، «کمباین»، «دوده»، «انواع سواری»، «الیاف و تاپس پلی‌استر» و «وانت» بیشترین رشد تولید را تجربه کرده‌اند. آمار اعلام‌شده حکایت از آن دارد که در مدت زمان مورد بررسی تولید «کمباین» بیشترین رشد را در میان محصولات منتخب تجربه کرده، به‌طوری که در مدت زمان موردبررسی در مجموع 236 دستگاه «کمباین» در کشور تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد حدود 63 درصدی داشته است.

«دوده» تولید شده در این مدت نیز برابر با 67هزار و 100 تن بوده است که این محصول با این میزان تولید توانست رشد حدود 38‌درصدی را تجربه کند. پس از «دوده» در مدت زمان مورد بررسی «انواع‌سواری» بیشترین رشد تولید را تجربه کرده‌اند. «انواع سواری» تولید شده در این مدت برابر با 760‌هزار دستگاه بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد 37 درصدی را تجربه کرده است. انواع سواری تولید شده در مدت زمان مشابه سال قبل برابر با 553هزار و 700 دستگاه بوده است. «الیاف و تاپس پلی استر» تولید شده در این مدت نیز برابر با 134 هزار و 700 تن بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد 5/ 28 درصدی داشته است. «وانت» پنجمین محصولی است که در مدت زمان مورد بررسی رشد تولید را تجربه کرد. براساس آمار اعلام شده در مدت زمان مورد بررسی در مجموع 52 هزار و 100 دستگاه «وانت» در کشور تولید شد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد 5/ 23درصدی را تجربه کرده است.


محصولات منتخب با رشد منفی

از سوی دیگر در مدت زمان مورد بررسی «دی.‌ام.‌تی»، «الیاف اکریلیک»، «نخ پلی‌استر»، «روغن نباتی» و «انواع تلویزیون‌تخت» بیشترین افت تولید را در میان 32 محصول صنعتی نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه کرده‌اند.

در میان محصولاتی که بیشترین افت تولید را در مدت زمان مورد بررسی تجربه کرده‌اند، می‌توان به «دی.‌ام.‌تی» اشاره کرد که افت تولید بالغ بر 90 درصدی را تجربه کرده است. براساس آمار اعلام شده تولید این محصول در 8ماه منتهی به آبان سال جاری برابر با هزار و 600 تن بوده است. روند تولید «دی.‌ام.‌تی» چند ماهی به‌طور کامل متوقف بوده اما آمار تولید آبان ماه حکایت از آغاز تولید این محصول دارد. براساس آمار اعلام شده در آبان در مجموع هزار و 200 تن «دی.‌ام.‌تی» در کشور تولید شده است. از سوی دیگر، براساس داده‌های اعلام‌شده تولید «الیاف اکریلیک» نیز برابر با 6 هزار و 900 تن بوده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افت نزدیک به 43 درصدی را تجربه کرده است.

آمار اعلام شده حکایت از آن دارد که تولید «الیاف اکریلیک» در مهر ماه سال جاری به‌طور کامل متوقف شده است؛ روندی که در آبان ماه سال جاری نیز ادامه داشته و موجب شد تا تولید «الیاف اکریلیک» در آبان ماه نسبت به مهرماه تغییری نداشته باشد.

«نخ پلی‌استر» تولیدی در این مدت نیز برابر با 137 هزار و 800 تن بوده است که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افت حدود 25 درصدی را ثبت کرده است. تولید «نخ پلی‌استر» در آبان نسبت به مهر ماه نیز نزولی بوده؛ به‌طوری‌که مجموع تولید «نخ پلی‌استر» در آبان ماه برابر با 17هزار و 200 تن بوده که با توجه به آمار اعلام شده تولیدکنندگان این محصول نسبت به مهر ماه افتی 4/ 4 درصدی را تجربه کرده‌اند.

«روغن نباتی» نیز در این مدت افتی 13درصدی در مقایسه با مدت زمان مشابه سال قبل داشته است. براساس آمار اعلام‌شده در مدت زمان مورد بررسی در مجموع 866 هزار و 500 تن روغن نباتی در کشور تولید شده است. «روغن نباتی» تولید شده در مدت زمان مشابه سال قبل برابر با 997 هزار و 700‌تن بوده است. افت صورت‌گرفته در 8 ماه منتهی به آبان ماه در حالی است که در آبان سال جاری نسبت به مهرماه تولید «روغن نباتی» صعودی بوده و رشدی حدود 18 درصدی را ثبت کرده است. «انواع تلویزیون تخت» پنجمین محصولی است که در این دوره افت تولید را تجربه کرده است، به‌طوری که براساس این آمار در مجموع 705هزار و 800 دستگاه انواع تلویزیون تخت در کشور تولید شده که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل افتی 5/ 10درصدی
داشته است.

تولید «انواع تلویزیون تخت» نیز در آبان نسبت به مهر نزولی بوده به‌طوری‌که تولیدکنندگان «انواع تلویزیون تخت» در آبان ماه در مجموع 122 هزار و 900 دستگاه تلویزیون تخت در کشور تولید کردند که نسبت به مهرماه افت نزدیک به 5 درصدی داشته است. افت تولید 11 محصول منتخب صنعتی در 8 ماه منتهی به آبان سال‌جاری در حالی است که در آبان‌ماه نسبت به مهرماه در مجموع 7محصول منتخب صنعتی افت تولید داشته‌اند که در این خصوص می‌توان به افت تولید «کامیون کشنده»، «اتوبوس و مینی بوس»، «انواع تلویزیون تخت»، «نخ پلی استر»، «الیاف تاپس و پلی استر»، «فیبر» و «کولر آبی» اشاره کرد.


وضعیت تولید محصولات معدنی

از سوی دیگر، براساس آمار اعلام شده از میان 13 محصول منتخب معدنی و صنایع‌معدنی در 8 ماه منتهی به آبان سال‌جاری نیز در مجموع 6 محصول رشد تولید را تجربه کردند و مابقی محصولات معدنی در این دوره با افت تولید مواجه بوده‌اند. براساس آمار مذکور، در مدت زمان مورد بررسی«شمش آلومینیوم»، «کنسانتره زغال‌سنگ» و «فولاد خام» بیشترین رشد تولید را تجربه کرده‌اند. تولید «شمش آلومینیوم» در مدت زمان مورد بررسی برابر با 229 هزار و 300 تن بوده است که در مقایسه با تولید 197 هزار و 200 تن «شمش آلومینیوم» تولید شده در مدت مشابه سال قبل رشد بیش از 16 درصدی را ثبت کرده است. «شمش آلومینیوم» در آبان‌ماه نسبت به مهرماه نیز رشد تولید اندکی داشته به‌طوری‌که رشد یک درصدی برای این محصول در آبان ماه ثبت شده است.

در مدت زمان مورد بررسی می‌توان به تولید بیش از 770 هزار تنی «کنسانتره زغال‌سنگ» اشاره کرد که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل رشد بیش از 8‌درصد را تجربه کرده است. «فولاد خام» تولید‌شده در این مدت نیز برابر با 11 میلیون و 769 هزار تن بوده که رشد نزدیک به 5 درصدی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل داشته است. رشد تولید فولاد خام در 8 ماه منتهی به آبان سال جاری در حالی است که این محصول استراتژیک معدنی در آبان ماه نسبت به مهر ماه افت تولید را تجربه کرده است.

در مقابل محصولات معدنی که در این مدت افت تولید را تجربه کرده‌اند می‌توان به «کاشی و سرامیک» با افت تولید بیش از17 درصد، «چینی بهداشتی» با افت بیش از 13 درصد و افت تولید نزدیک به 9 درصدی «شیشه جام» اشاره کرد.

.

.


دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

5 − یک =