مصوبه دولت درباره تهاتر مطالبات و بدهی های برخی شرکت ها

مصوبه دولت درباره تهاتر مطالبات و بدهی های برخی شرکت ها

کد خبر : 281797 – زمان مخابره : ۱۳۹۵/۵/۳  ساعت ۱۲ : ۵
.
 .

.

با تصمیم هیئت وزیران، مطالبات برخی شرکت ها با بدهی همان شرکت‌ها به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی تهاتر می شود.

.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، متن مصوبه های هیئت وزیران به شرح زیر است:

.
1- مطالبات شرکت‌های فارس گاز پاورپلنت و ساوت اصفهان پاورپلنت از شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) با بدهی همان شرکت‌ها به سازمان امور مالیاتی کشور به شرح جدول ذیل به مبلغ چهارصد و سی و سه هزار و نهصد و هشتاد و هفت میلیون (000ر000ر987ر433) ریال تهاتر می‌شود:

ردیف
اشخاص بدهکار
مبلغ مورد تهاتر
(میلیون ریال)
دستگاه اجرایی طلبکار
تأییدیه دستگاه اجرایی طلبکار
شناسه ملی
عنوان
1
10861824461
شرکت فارس گاز پاورپلنت
307ر142
سازمان امور مالیاتی
نامه شماره 46832/233/د
مورخ 16/12/1394
2
10100192189
شرکت ساوت اصفهان پاورپلنت
680ر291
سازمان امور مالیاتی
نامه شماره
46831/233/د
مورخ 16/12/1394
جمــع
987ر433

.
2- شرکت مدیریت تولید، انتقال و توزیع نیروی برق ایران (توانیر) تا سقف تهاتر انجام شده، جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول فوق‌الذکر می‌شوند و مکلف است ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ مورد نظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه‌داری کل کشور در سررسید مقرر براساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نماید.
.

3- سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور حسب مورد مکلفند ضمن انجام اقدامات اجرایی لازم برای وصول مطالبات خود طبق ضوابط و مقررات مربوط به خود، ارقام مندرج در جدول فوق‌الذکر را به عنوان پرداخت بدهی در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع‌الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نماید.

.
متن مصوبه دوم

1- مطالبات شرکت های افق توسعه انرژی خلیج فارس،تولید نیروی آذرخش، مولد برق یزد، صنعتی گام اراک و گروه صنعتی سپاهان از شرکت های دولتی با بدهی همان شرکت ها به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی سازی به شرح جدول ذیل به مبلغ یک میلیون و چهارصد و سه هزار و نهصد و سی و نه میلیون (000ر000ر939ر403ر1) ریال تهاتر می شود:

ردیف
اشخاص متقاضی
شرکت دولتی بدهکار
مبلغ مورد تهاتر (میلیون ریال)
دستگاه اجرایی طلبکار
تأییدیه دستگاه اجرایی طلبکار
شناسه ملی
عنوان
1
10320355408
شرکت افق توسعه انرژی
خلیج فارس
شرکت مدیریت شبکه برق ایران
360ر655
سازمان خصوصی سازی
نامه شماره
 1618/53
مورخ 31/1/1395
2
10102859446
شرکت تولید نیروی آذرخش
شرکت توانیر
852ر648
سازمان امور مالیاتی کشور
نامه شماره 430/1/128/ص
مورخ 23/2/1395
3
10103330010
شرکت مولد برق یزد
شرکت توانیر
439ر59
سازمان امور مالیاتی کشور
نامه شماره 8336/233/د
مورخ 29/2/1395
4
1078044263
شرکت صنعتی گام اراک
شرکت برق
منطقه ای­آذربایجان
495ر17
سازمان امور مالیاتی کشور
نامه شماره 364/44/101/ص          مورخ 13/2/1395
5
10260171510
شرکت گروه صنعتی سپاهان
شرکت گاز
استان گلستان
793ر22
سازمان امور مالیاتی کشور
نامه شماره 8817/104/ص
مورخ 23/4/1395
جمــع
939ر403ر1

.
2- شرکت های مدیریت شبکه برق ایران، توانیر، برق منطقه ای آذربایجان و گاز استان گلستان تا سقف تهاتر انجام شده، حسب مورد جایگزین اشخاص بدهکار مندرج در جدول فوق الذکر می شوند و مکلفند ضمن اصلاح حساب، حسب مورد نسبت به پرداخت مبلغ موردنظر به حساب درآمد عمومی کشور نزد خزانه داری کل کشور در سررسید مقرر براساس ضوابط و مقررات مربوط با هماهنگی سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور اقدام نمایند.

3- سازمان خصوصی سازی و سازمان امور مالیاتی کشور حسب مورد مکلفند ضمن انجام اقدامات اجرایی لازم برای وصول مطالبات خود طبق ضوابط و مقررات مربوط به خود، ارقام مندرج در جدول فوق الذکر را به عنوان پرداخت بدهی در حساب اشخاص بدهکار منظور نموده و ظرف یک روز کاری پس از ابلاغ این تصویب نامه نسبت به توقف عملیات اجرایی و رفع ممنوع الخروجی اشخاص مذکور بابت بدهی تا سقف مبلغ تهاتر شده اقدام نمایند.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، مصوبه شماره 43531/ ت 53033 ه را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نیرو ابلاغ کرد.
اسحاق جهانگیری، معاون اول رییس جمهور، این مصوبه ها را برای اجرا به وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت نیرو ابلاغ کرد.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

چهار + هفت =