اصرار مركز پژوهش‌ها بر رشد منفي در سال 94

اصرار مركز پژوهش‌ها بر رشد منفي در سال 94

روزنامه تعادل- یکشنبه 1395/4/6


درحالي كه بانك مركزي هنوز آمار رشد توليد ناخالص داخلي سال۱۳۹۴ را به‌صورت رسمي اعلام نكرده است و معاون اقتصادي اين نهاد نيز در گزارش‌ خود در نشريه روند از كنار آن عبور كرده بود، مركز آمار ايران در ارديبهشت‌ماه خبر داد كه رشد اين متغير كلان در سال۱۳۹۴ معادل يك‌درصد با نفت و حدود ۹دهم درصد بدون نفت بوده است.

در گزارش بسيار كوتاه مركز آمار ايران رشد بخش كشاورزي 5.4درصد، گروه صنعت منفي 2.2درصد و گروه خدمات هم ۲دهم درصد اعلام شده بود. اين آمار و ارقام درحالي اعلام شد كه پيش از آن مركز پژوهش‌هاي مجلس در بهمن ماه پارسال برآورد كرده بود كه رشد توليد ناخالص داخلي ايران در صورت ادامه روند موجود متغيرهاي اقتصادي سال۱۳۹۴ منجر به رشد منفي ۲درصدي و در صورتي كه آثار فوري اجرايي برجام مشاهده شود 1.2درصد منفي خواهد شد.

درحالي كه مركز آمار ايران رشد بخش كشاورزي را 5.4درصد اعلام كرده، مركز پژوهش‌ها اين رقم را 4.2درصد پيش‌بيني كرده بود. پيش‌بيني كارشناسان مركز پژوهش‌هاي مجلس در رشد بخش صنعت ۳درصد منفي بود، درحالي كه بهار۱۳۹۴ تمام مي‌شد، محمد قاسمي معاون پژوهشي مركز پژوهش‌هاي مجلس به ساعت۲۴ گفت: محاسبه‌هاي اين مركز نشان مي‌دهد كه رشد توليد ناخالص داخلي ايران در سال۱۳۹۴ منفي 1.2درصد است. وي توضيح داد: رشدهاي اعلام شده بخش‌هاي اصلي اقتصاد ايران توسط مركز آمار ايران فراتر از اتفاقي است كه رخ داده است.

به‌طور مثال مركز آمار ايران در بخش صنعت و خدمات رشدهاي بالاتري را اعلام كرده و به همين دليل به رشد مثبت يك‌درصد رسيده، درحالي كه توليد ناخالص داخلي به قيمت پايه ۲۰۳هزار ميليارد تومان باشد، اگر عدد مركز آمار را ملاك رشد قرار دهيم توليد ناخالص داخلي در سال۱۳۹۴ به ۲۳۳هزار ميليارد تومان مي‌رسد و اگر عدد موردنظر مركز پژوهش‌هاي مجلس درست باشد توليد ناخالص داخلي ايران زير ۲۰۰هزار ميليارد تومان خواهد شد. به گزارش ساعت24، درصورتي كه بانك مركزي بتواند در پايان بهار امسال عدد واقعي توليد ناخالص داخلي را ارائه كند، مي‌توان به تحليل دقيقي از جزييات تحولات شاخص در سال۱۳۹۴ رسيد.


منبع: روزنامه تعادل

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

یازده + ده =