وی گفت: گردش تجاری (ایران و روسیه) در طول ۱۱‌ماه اول ۲۰۲۱ نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۴/ ۸۹درصد افزایش یافت و به ۷۶/ ۳میلیارد دلار رسید.  ژیگانشین افزود: محصولات کشاورزی حدود ۸۰‌درصد از گردش تجاری دو کشور را به خود اختصاص می‌دهند. در وهله اول، غلات و محصولات روغنی در صادرات ما افزایش یافت. صادرات واکسن‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ها را می‌توان در میان موقعیت‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های جدید مورد‌توجه قرار داد.

منبع