داود منظور با بیان اینکه مبارزه با فرار مالیاتی، در اولویت برنامه‌‌‌های سازمان قرار دارد، گفت: هوشمندسازی نظام مالیاتی و حاکمیت داده‌‌‌ها، گام مهمی در جهت مبارزه با فرار مالیاتی و توسعه ظرفیت‌‌‌های نظام مالیاتی است. او همچنین خاطرنشان کرد: گسترش پایه‌‌‌های جدید یکی دیگر از برنامه‌‌‌های مهم سازمان امور مالیاتی است که در این رابطه، دو پایه جدید مالیات بر عایدی سرمایه و مالیات بر مجموع درآمد باید در این دولت اجرا شوند و با اجرای این پایه‌‌‌ها، شاهد افزایش شفافیت اقتصادی، افزایش کارآیی و توانمندی نظام مالیاتی، مبارزه با فرار مالیاتی و نهایتا افزایش درآمدهای مالیاتی خواهیم بود. رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور، همچنین یکی از مهم‌ترین چالش‌های نظام مالیاتی کشور را گسترش بی‌‌‌رویه معافیت‌‌‌های مالیاتی عنوان کرد و گفت: متاسفانه حجم معافیت‌‌‌های مالیاتی در ایران بسیار بالاست که عمده این معافیت‌‌‌ها اثربخشی لازم را نداشته و حتی در برخی موارد از این معافیت‌‌‌ها سوءاستفاده نیز می‌شود. بنابراین یکی از اصلاحات موردنیاز در نظام مالیاتی حذف معافیت‌‌‌های غیر‌ضروری است و به طور کلی معافیت مالیاتی باید به صورت موثر و هدفمند به فعالان اقتصادی ارائه شود. منظور با ذکر این مطلب که سرعت بخشیدن به رسیدگی‌‌‌ها و تسریع در وصول مالیات‌‌‌ها، باعث افزایش درآمدهای مالیاتی و بهبود کارآیی نظام مالیاتی خواهد شد، گفت: با تمرکز نظام مالیاتی بر وصول معوقات مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی، تامین مالی دولت از طریق درآمدهای پایدار همچون مالیات و اتکای کامل بودجه به درآمدهای مالیاتی به عنوان اصلی‌ترین سیاست دولت در حوزه اقتصاد، امکانپذیر می‌‌شود.

منبع