اصغر مصاحب با اشاره به استقرار بیش از ۴۶ هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط در شهرک‌ها و نواحی صنعتی که حدود ۹۲۰۰ مورد از آنها غیرفعال و راکد است، اظهار کرد: در سال جاری ابتدا احیای ۱۵۰۰ واحد صنعتی و در بازنگری برنامه‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت راه‌اندازی مجدد ۲ هزار واحد در سراسر کشور در دستور کار قرار گرفت که حالا با بازگشت ۹۹۱ واحد صنعتی به چرخه تولید از ابتدای امسال می‌توان گفت ۶۶ درصد از برنامه تدوین شده برای احیای صنایع کوچک و متوسط در سال ۱۳۹۹ عملیاتی شده است. همچنین به گفته وی با توجه به برنامه‌ریزی احیای ۲۷ هزار شغل در واحدهای صنعتی راکد، آمار تحقق یافته اشتغال در واحدهای احیا شده بیش از ۶۳ درصد از مجموع اشتغال مورد نظر از محل این برنامه است. این مقام مسوول در ادامه، رشته صنایع شیمیایی با ۲۴۷ واحد، فلزی با ۲۳۴ واحد و غذایی با ۲۱۲ واحد را به ترتیب رشته‌هایی عنوان کرد که بیشترین تعداد راه‌اندازی مجدد واحدهای صنعتی را از ابتدای امسال به خود اختصاص داده‌اند. عضو هیات‌مدیره و سرپرست سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران سرانه اشتغال هر واحد صنعتی که مجددا راه‌اندازی شده، به‌طور متوسط ۱۸ نفر و سرمایه‌گذاری انجام شده برای احیای این واحدها را بیش از ۳۰۳۵ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: راه‌اندازی مجدد واحدهای صنعتی به بهره‌برداری رسیده غیرفعال از طریق واگذاری به سرمایه‌گذار جدید، تا‌مین مالی، اخذ شریک سرمایه‌گذار، تا‌مین مواد اولیه، اجاره به شرط تملیک، حل مشکلات اختلاف شرکا و… انجام شده است. وی در ادامه از جمله مهم‌ترین دلایل راکد یا غیرفعال شدن واحدهای صنعتی را مشکلات تا‌مین مالی بنگاه‌ها و تا‌مین مواد اولیه عنوان کرد و با اشاره به اینکه بر اساس تجربه سال‌های گذشته در راه‌اندازی مجدد واحدهای صنعتی به بهره‌برداری رسیده غیرفعال، در شش ماه دوم سال، عملکرد بهتری در این حوزه اتفاق می‌افتد، ابراز امیدواری کرد.

منبع