محدودیت های تردد برای ورود به کشور مجارستان

وزارت راه و شهرسازی کشورمان در خصوص به روزرسانی وضعیت تردد به قلمرو مجارستان، متعاقب شیوع کرونا اعلام نموده است دولت مجارستان تاکنون در این زمینه به صورت رسمی اطلاع رسانی ننموده است، اما به استناد اطلاعات واصله از نمایندگی کشورمان در بوداپست، از ابتدای ماه سپتامبر (۱۳۹۹/۶/۱۰) در نظر است تا برخی محدودیت های تردد به ویژه برای اتباع خارجی، به استثنای هیات های دیپلماتیک، کمک های بشردوستانه و جابجایی های نظامی اعمال گردد.

پیشتر نیز مقررات ویژه ای وضع شده بود که کشورها را در سه وضعیت قرمز، زرد و سبز طبقه بندی می کرد، که کشورمان در رده قرمز بود و همچنان در آن طبقه قرار دارد.

لازم به ذکر است محدودیت های مذکور، ماهیتاً در خصوص تردد و سائط نقلیه حامل کالا لحاظ نگردیده و ورود به گذر از قلمرو مجارستان طبق محدودیت ها و شرایط قبلی مجاز می باشد.

 

 

دیدگاه ها بسته شده است