وی با بیان اینکه صندوق می‌تواند ریسک‌های سیاسی و تجاری که صادرکنندگان در شرایط  تحریم و کرونا با آن روبه رو هستند را پوشش دهد، گفت: میزان صادرات غیر نفتی کشور در سال گذشته ۳۷/۴۱ میلیارد دلار بوده که ۶ درصد آن معادل ۶/۲ میلیارد دلار تحت پوشش صندوق ضمانت صادرات بوده است. به گفته رئیس صندوق ضمانت صادرات، دلیل سهم ۶ درصدی صادرات در صندوق ضمانت، این است که بیشتر صادرات ما به صورت نقدی بوده و نیازی به ضمانت صندوق ندارند. بهرامی با اشاره به افزایش ۱۸۶درصدی سهم صندوق ضمانت از ابتدای دولت یازدهم ادامه داد: همچنین سهم صندوق در صادرات غیر نفتی در سال ۹۸  نسبت به سال ۹۷ حدود ۲۶ درصد رشد یافته است. البته در دو ماه ابتدایی سال جدید ۳/۴ میلیارد دلار صادرات داشتیم که نسبت به عملکرد مدت مشابه سال قبل این رقم تغییر نکرده و رقم آن ۳۰۰میلیون دلار است. وی اظهار کرد: در سال گذشته ۷۵۴ مشتری داشتیم که ۴۲ درصد آنها کمتر از ۵۰۰ هزار دلار، ۲۷ درصد بین ۵۰۰ هزار دلار تا ۲میلیون دلار و ۳۱ درصد نیز بیش از ۲  میلیون دلار از صندوق ضمانت خدمات دریافت کرده‌اند. رئیس صندوق ضمانت صادرات در خصوص پیش‌بینی سهم صندوق ضمانت در صادرات غیر نفتی گفت: براساس برنامه‌ریزی‌های انجام شده، قرار است سهم ۶/۲  میلیارد دلاری در سال گذشته، به ۳/۳ میلیارد دلار افزایش یابد.

منبع