همچنین براساس این بخشنامه برای اشخاص حقیقی با دریافت اطلاعات از مراجع صدور مجوز یا پس از ثبت‌نام در سامانه امور مالیاتی بلافاصله ثبت‌نام انجام ‌پذیرد. این گزارش می‌افزاید: براساس مفاد این بخشنامه برای اشخاص حقوقی شناسه ملی به‌عنوان شماره اقتصادی و برای اشخاص موضوع ماده ۲ قانون و صاحبان مشاغل پس از ثبت‌نام، شماره اقتصادی با بهره‌گیری از شناسه یا شماره ملی آنها صادر خواهد شد.  شایان ذکر است مادامی که برای اشخاص موضوع ماده  ۲ قانون و صاحبان مشاغل، کد اقتصادی جدید صادر نشده باشد، حسب مورد از شناسه ملی، شماره ملی، شناسه مشارکت مدنی و شماره اختصاصی اشخاص خارجی استفاده خواهد شد. گفتنی است، این دو اقدام می‌تواند زمان صرف شده برای شروع یک کسب و کار در کشور را که از جمله زیرشاخص‌های نماگر سهولت انجام کسب و کار (Doing Business) است، با ارتقای قابل توجهی روبه‌رو کند.

در این رابطه مطابق با برآوردهای بانک جهانی میانگین زمان مورد نیاز برای شروع یک کسب و کار در کشور حدود ۵/ ۷۲ روز تخمین زده می‌شود که با انجام این اصلاحات براساس مطالعات، پیش‌بینی می‌شود این مقدار به ۵/ ۱۵ روز کاهش یافته و تا ۴۸ رتبه ارتقا در این زیرشاخص صورت پذیرد.

منبع