به گزارش «ایسنا» براساس این آمار بخشی از این پرداختی‌ها شامل ۱۶ هزار و ۵۳۳ فقره تسهیلات به مبلغ ۲۰ هزار و ۸۵۵ میلیارد تومان به‌صورت مستقیم توسط بانک‌ها انجام شده و بخشی دیگر شامل ۴۳۹۷ فقره به مبلغ ۱۲ هزار و ۷۲۱ میلیارد تومان به‌صورت پرداخت در فرآیند رونق پرداخت شده است. بیشترین پرداختی مربوط به استان تهران با مجموع مبلغ ۶۷۴۴ میلیارد تومان، البرز با ۳۴۱۳ میلیارد تومان و مرکزی با ۱۹۴۶ میلیارد تومان بوده است. کمترین تسهیلات هم مربوط به جنوب کرمان با مبلغ یک میلیارد و ۴۵۰ میلیون تومان، کهگیلویه و بویر احمد با مبلغ ۱۸ میلیارد و ۳۷۰ میلیون تومان و سیستان و بلوچستان با مبلغ ۷۷ میلیارد و ۸۸۰ میلیون تومان بوده است. همچنین از ابتدای اسفند ۱۳۹۷ تا پایان اسفند سال گذشته بیش از ۳۹۹۹ میلیارد تومان تسهیلات برنامه تولید و اشتغال (تبصره ۱۸) به استان‌های مختلف پرداخت شده است. بیشترین تسهیلات برنامه تولید اشتغال در سال گذشته به اصفهان، البرز و تهران اختصاص یافته، به‌طوری‌که به ترتیب ۳۷۸ میلیارد و ۳۹۰ میلیون تومان به اصفهان، ۳۴۳ میلیارد و ۱۳۰ میلیون تومان به البرز و ۳۰۳ میلیارد و ۲۴۰ میلیون تومان به تهران در قالب تسهیلات تبصره ۱۸ پرداخت شده است. همچنین جنوب کرمان با دریافت ۸ میلیارد و ۱۶۰ میلیون تومان، چهار محال و بختیاری با دریافت ۲۴ میلیارد و ۸۰ میلیون تومان و کردستان با دریافت ۲۷ میلیارد و ۶۳۰ میلیون تومان کمترین تسهیلات تبصره ۱۸ را در سال گذشته به خود اختصاص دادند.

منبع