به نقل از بیمه مرکزی، در راستای حمایت از اقشار آسیب‌پذیر و پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی و ترویج فرهنگ بیمه در کشور و با موافقت صندوق تامین خسارت‌های بدنی با درخواست بیمه مرکزی مبنی بر بخشودگی جریمه بند (ب) ماده ۲۴ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب سال ۱۳۹۵، مبلغ جریمه دیرکرد بیمه شخص ثالث بخشیده می‌شود.  بنابراین گزارش، جرایم بیمه‌نامه شخص ثالث (صرفا برای بیمه‌نامه‌های صادره با تاریخ اعتبار یک‌ساله) کلیه وسایل نقلیه موتوری فاقد بیمه‌نامه، از تاریخ اول بهمن ماه ۹۸ لغایت ۳۰بهمن ماه ۹۸، شامل بخشودگی صد‌درصدی می‌شود.  همچنین جرایم بیمه‌نامه شخص ثالث موتورسیکلت‌ها و وسایل نقلیه کشاورزی فاقد بیمه‌نامه (صرفا برای بیمه‌نامه‌های صادره با تاریخ اعتبار یک‌ساله) نیز از تاریخ یکم بهمن ماه ۹۸ به مدت سه ماه شامل بخشودگی صددرصدی می‌شود.

منبع