رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به تعیین مهلت رفع تعهد ارزی برای صادرکنندگان سال ۹۷ تا پایان دی‌ ۹۸ توسط بانک‌مرکزی افزود: عملا استرداد مالیات ارزش‌ افزوده از سه ماهه پایانی سال ۹۷ تاکنون به صادرکنندگان مسترد نشده است، درحالی‌که در ماده ۳۴ قانون رفع موانع تولید آمده است که مالیات ارزش‌ افزوده یک ماه بعد از صدور باید به صادرکنندگان برگشت داده شود. وی با بیان اینکه سازمان امور مالیاتی کشور هم نتوانسته گزارش دقیقی از بانک‌مرکزی داشته باشد، اظهار کرد: موضوع مذکور یکی از معضلاتی بود که در بودجه ۹۸ وجود داشت و کماکان صادرکنندگان با آن دست به گریبان هستند. لاهوتی اظهار کرد: بنابراین اتاق بازرگانی پیشنهاد حذف استرداد مالیات ارزش‌ افزوده از رفع تعهد ارزی را در کمیسیون تلفیق مطرح کرده است. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: این پیشنهاد با این منطق ارائه شد که بانک‌مرکزی یک دستگاه حاکمیتی است و برای وصول مطالبات و بازگرداندن ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی نیازی به نگه داشتن مالیات ارزش‌ افزوده ندارد، زیرا مالیات ارزش‌ افزوده منابع مالی یک واحد تولیدی است که در صورت انباشت و بلوکه شدن آن موجب توقف و از کار افتادن چرخه تولید آن واحد می‌شود. لاهوتی با بیان اینکه درحال‌حاضر این اتفاق افتاده و منابع عظیمی از واحدهای تولیدی تحت عنوان مالیات ارزش‌ افزوده بلوکه و مسترد نشده است، گفت: بنابراین اتاق بازرگانی به‌دنبال حذف این بند از لایحه بودجه ۹۹ بود که استرداد مالیات ارزش‌ افزوده منوط به رفع تعهد ارزی نشود و به همین دلیل موضوع در کمیسیون تلفیق مجلس مطرح شد که این پیشنهاد به‌صورت کامل پذیرفته نشد. وی اضافه کرد: بنابراین پیشنهاد معافیت کالاهای کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی از رفع تعهد ارزی مطرح شد که با رای اکثریت در کمیسیون تلفیق تایید شد. رئیس کنفدراسیون صادرات ایران تاکید کرد: البته این به آن معنا نیست که قطعا این موضوع در صحن علنی مجلس شورای اسلامی پذیرفته یا در بودجه ابلاغ می‌شود. لاهوتی با بیان اینکه بانک‌مرکزی مخالف لغو تعهد ارزی برخی صادرکنندگان (خدمات فنی و مهندسی و کشاورزی) است، گفت: در صورت تصویب لغو تعهد ارزی برای صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی محصولات کشاورزی در صحن علنی مجلس، دیگر صادرکنندگان این بخش نگران زمان بازگشت ارز حاصل از صادرات نخواهند بود و این کار باعث حمایت از صنایع کشاورزی و صادرات محصولات این بخش می‌شود.

منبع